پخت آش ابودردا از رسوم محلی استان مرکزی پخت آش ابودردا از رسوم محلی استان مرکزی

رسوم محلی استان مرکزی, پخت آش ابودردا, رسوم استان مرکزی

رسوم محلی استان مرکزی, پخت آش ابودردا, رسوم استان مرکزی

رسوم محلی استان مرکزی, پخت آش ابودردا

در این مطلب از ابرتازه ها درباره پخت آش ابودردا از رسوم محلی استان مرکزی توضیحاتی را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب ما را همراهی نمایید.

آش ابودردا از نظر مواد و طرز پخت همان آش رشته معمولی است که با نیت و مراسم ویژه ای پخته می شود. این آش به نیت درخواست شفا برای بیماران و یا به عنوان نذری برای سلامتی افراد خانواده در آخرین چهارشنبه ماه صفر پخته می شود.

معمولا مراسم رشته بری یعنی درست کردن رشته از خمیر با مراسمی خاص و دعا و استغاثه به درگاه خداوند بوده که همه در آن شرکت می کردند .ضمن آماده کردن رشته گلوله هایی با آدمک های از خمیر می ساختند و به نیت تک تک افراد خانواده در اش می ریختند و پس از پختن از آش خارج کرده و بروی بام می ریختند که خوراک پرندگان شود و یا در اب می ریختند که ماهیان بخورند و این به نیت خارج ساختن بیماری و باقیماندن سلامتی و خوشی بود سپس مقداری‌ از آش‌ را به‌ بیمار مى‌خوراندند و بقیه را بین همسایه ها و فقرا تقسیم می کردند و سهمی نیز به خانواده و بیماران مورد نظر می دادند.

رسوم محلی استان مرکزی, پخت آش ابودردا, رسوم استان مرکزی

رسوم محلی استان مرکزی, پخت آش ابودردا

این‌ آش‌ را به‌ طور انفرادی‌ یا جمعى با شرکت‌ گروهى‌ از زنان‌ و دختران‌ برای‌ «رفع‌ مرض‌ مزمن‌» و شفای‌ درد و بیماری‌ و برآمدن‌ مراد و حاجت‌ مى‌پزند. در فرهنگ‌ عامه ایران‌ آش‌ ابودردا را به‌ نامهای‌ دیگری‌، مانند آش‌ بیمار، آش‌ عمودرد یا آش‌ عمودردا، آش‌ سلامتى‌، آش‌ هَوْدَرْده‌ = هفت‌ درده‌ آش‌ ابودرده‌ نیز مى‌نامند. اطلاق‌ نام‌ هفت‌ درده‌ نامیدن‌ آن،‌ احیاناً به‌ سبب‌ خاصیت‌ و تأثیرش‌ در شفادهندگى‌ درد های مختلف‌ بوده‌ است‌.

هنگام‌ پختن‌ آش‌ هر زنى‌ که‌ حاجت یا بیماری داشت برای‌ برآورده‌ شدن‌ حاجتش آش‌ را هم‌ مى‌زد. ساختن‌ آدمک‌ خمیری‌ِ شبیه‌ بیمار و انداختن‌ آن‌ به‌ آب‌ روان‌ مبتنى‌ بر این‌ باور است‌ که‌ درد و ناخوشى‌ و قضا و بلا را که‌ به‌ آدمک‌ منتقل‌ شده‌، به‌ آب‌ بیفکنند و از جان‌ و خانه‌ دور کنند. در پنداشت‌ عامه مردم‌ نذر کردن‌ آش‌ ابودردا و پختن‌ و خیرات‌ کردن‌ آن‌ برای‌ صاحب‌ نذر و خورندگان‌ آش‌، تندرستى‌، نیرومندی‌ و باروری‌ مى‌آورد و برآورنده حاجات‌ و نیازهاست‌. بیماران‌ را شفا مى‌دهد و بخت‌ بسته‌ را مى‌گشاید. برخى‌ باور دارند که‌ هر دردی‌ در هر عضوی‌ از بدن‌ خود داشته‌ باشند، با خوردن‌ همان‌ عضو از آدمک‌ خمیری‌ درد آن‌ عضو بدنشان‌ شفا مى‌یابد.

منبع:negahmedia.ir

فرهنگ، آداب و رسوم

آرشیو

آشنایی با آداب و رسوم عید نوروز در شوشتر

آداب و رسوم عید نوروز در شوشتر, رسم مردم شوشتر در نوروز, مراسم عید نوروز آداب و رسوم عید نوروز در شوشتر, رسم مردم...