احکام لباس نمازگزار ؛ نمازگزار می‌تواند با لباس نجس نماز بخواند؟ احکام لباس نمازگزار ؛ نمازگزار می‌تواند با لباس نجس نماز بخواند؟

احکام لباس نمازگزار, شرایط لباس نمازگزار, لباس نمازگزار

احکام لباس نمازگزار, شرایط لباس نمازگزار, لباس نمازگزار

احکام لباس نمازگزار, شرایط لباس نمازگزار

در این مطلب از ابرتازه ها احکام لباس نمازگزار و تفسیر آن را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

در چه صورتی نمازگزار می‌تواند با لباس و یا بدن نجس نماز بخواند؟

طبق نظر اکثر مراجع عظام در سه صورت اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است:

اول: آن که به واسطۀ زخم یا جراحت یا دُمَلى که در بدن او است لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد.

دوم: آن که بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم (اندازۀ بند سر انگشت سبّابه) به خون آلوده باشد.

سوم: آن که ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.

و در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است:

اول: آن که لباسهاى کوچک او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد.

دوم: آن که لباس زنى که پرستار بچه است نجس شده باشد.

=======================
پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع،ج‌۱، مسأله ۸۴۸

منبع: afkarnews.ir

احکام دینی

آرشیو

روزه نگرفتن به خاطر امتحان چه حکمی دارد؟

حکم روزه نگرفتن به خاطر امتحان امتحانات پایان ترم دانش آموزان و دانشجویان همزمان شده با ماه مبارک رمضان بنابراین برای بسیاری این سوال...