متن زیبای هفت بهشت زندگی متن زیبای هفت بهشت زندگی

متن زیبا و دلنشین, متن زیبای هفت بهشت زندگی, هفت بهشت زندگی

متن زیبا و دلنشین, متن زیبای هفت بهشت زندگی, هفت بهشت زندگی

متن زیبا و دلنشین, متن زیبای هفت بهشت زندگی

در این مطلب از ابرتازه ها متن زیبای هفت بهشت زندگی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

بهشت اول:

آغوش مادریست که با تمام وجود ، بغلت کرد و شیرت داد

بهشت دوم:

دستان پدریست که برای راه رفتنت ، با تو کودکی کرد

بهشت سوم:

خواهر یا برادریست که برای ندیدن اشکهایت ، تمام اسباب بازیهایش را به تو داد

بهشت چهارم:

معلمی بود که برای دانستنت با تمام بزرگیش هم سن تو شد تا یاد بگیری

بهشت پنجم:

دوستی ست که روز ازدواجت در آغوشت کشید و چنان در آغوشش فشرد که انگار آخرین روز زندگیش را تجربه میکند

بهشت ششم:

همسر توست که با تمام وجود در کنار تو معمار زندگی مشترک تان است

گویی دو شاخه از یک ریشه اید

بهشت هفتم :

فرزند توست که خالق زیبایی های آینده است

آری شاید هر کدام از ما تمام هفت بهشت را نداشته باشیم

اما

بهشت همین حوالیست …

مادرت را بنگر…

پدرت را ببین ..

خواهر یا برادرت را حس کن ..

به معلمت سر بزن…

دوستت را به یاد بیاور…

همسرت را در آغوش بگیر…

فرزندت را ببوس…

یک وقت دیر نشود  برای بهشت رفتنت…

بهشت را با همه قلبت حس کن ،

همین نزدیکیست..

منبع: zardalooo.ir

متن زیبای هفت بهشت زندگی

1,104
0

سرگرمی

آرشیو

کاریکاتورهای جالب و پر معنی از اتفاقات روز جامعه

کاریکاتورهای جالب و پر معنی, کاریکاتور خنده دار, کاریکاتور روز کاریکاتورهای جالب و پر معنی, کاریکاتور خنده دار کاریکاتور مصاف مرگ و زندگی برای...