عکس نوشته های رمانتیک عارفانه و جملکس های عاشقانه عکس نوشته های رمانتیک عارفانه و جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه و جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های رمانتیک عکس نوشته های عاشقانه غمگین عکس نوشته های عارفانه عکس نوشته های عاشقانه ۹۷ عکس نوشته های دوست داشتن عکس نوشته های دوستت دارم عکس نوشته عاشقانه جدید عکس نوشته عاشقانه زیبا

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های رمانتیک عکس نوشته های عاشقانه غمگین

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های عارفانه عکس نوشته های عاشقانه ۹۷

عکس نوشته عاشقانه جدید عکس نوشته عاشقانه زیبا

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

هر”پرهیزکاری”گذشته ای دارد!!!!!…..
وهر”گناه کاری”آینده ای!!!!!…..
پس قضاوت نکن………!!!
میدانم اگر:قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم… دنیا تمام تلاشش را میکند تا مرا در شرایط او قرار دهد. تا به من ثابت کند…
در تاریکی همه ی ما شبیه یکدیگریم…
“پناه “؛
میبرم به “خدا “،
از عیبی که؛
“امروز “درخود میبینم
و؛
“دیروز ”
“دیگران را “به خاطر،
“همان عیب”ملامت کرده ام…
محتاط باشیم، در “سرزنش ”
و”قضاوت کردن “دیگران
وقتی ؛
نه از” دیروزاو”خبر داریم،
نه از”فردای خودمان”.

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های دوست داشتن عکس نوشته های دوستت دارم

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

www.abartazeha.com

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه جدید عکس نوشته عاشقانه زیبا

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

همین که دوم شخصِ مفرد خطاب شدی بدان قضیه دارد جدی میشود!
همین که از کارهای شبانه روزیَش برایت حرف زد بدان علاقه ای هوس نشستن اطراف رابطه تان را کرده است.
همین که بله اش شد “جانم” به مرز نزدیک میشوی!
پای غیرتی شدنش که به میان آمد بدان خواستنی در کار است.
غرورش را که کم کم داشت کنار میگذاشت بدان پایِ عشق دارد در میانِ رابطه باز میشود!
اگر همه ی این هارا دیدی و دوستش داشتی بمان .فکر رفتن و ترک کردن را از سرت بیرون کن…
اگر دوستش نداری بگو که نمیخواهیَش و برو!
بلاتکلیف نکنید آدم هارا یا بمانید یا بروید اینکه هستید و درحال رفتنید عذاب میدهد انسان هارا…
این که رفتنی هستید و برایش دلبری به خرج میدهید “فاجعه” به بار می آورد!
یادبگیرید یا باشید و برایش بمانید یا اگر پای ماندن ندارید ترک کنید و بروید!
این نماندن ها..
این نخواستن ها..
این وابستگی ها..
نابودمیکند انسان هارا..!!

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های عارفانه ۹۶ | جملکس عاشقانه ۲۰۱۷

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های دوست داشتن عکس نوشته های دوستت دارم

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های عارفانه عکس نوشته های عاشقانه 97

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های رمانتیک عکس نوشته های عاشقانه غمگین

عکس نوشته های پاییزی

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های رمانتیک عارفانه و جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های رمانتیک عکس نوشته های عاشقانه غمگین عکس نوشته های عارفانه عکس نوشته های عاشقانه ۹۷ عکس نوشته های دوست داشتن عکس نوشته های دوستت دارم عکس نوشته عاشقانه جدید عکس نوشته عاشقانه زیبا

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین 2020

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین عکس پروفایل جدید دخترونه ۲۰۲۰ , عکس پروفایل شیک, پروفایل دخترونه خاص, عکس عاشقانه غمگین,...