تست هوش تصویری تمام مثلث های شکل را بشمارید + جواب تست هوش تصویری تمام مثلث های شکل را بشمارید + جواب

تست هوش تصویری با جواب, تست هوش تصویری تمام مثلث های شکل را بشمارید

تست هوش تصویری با جواب, تست هوش تصویری تمام مثلث های شکل را بشمارید

تست هوش تصویری با جواب, تست هوش تصویری تمام مثلث های شکل را بشمارید

در این مطلب از ابرتازه ها تست هوش تصویری تمام مثلث های شکل را بشمارید را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

یک شکل مثلثی داریم که خود آن به مثلث های کوچکتری تقسیم شده است.

در این شکل ، چه تعداد مثلث می توانید بشمارید؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ تست هوش تمام مثلث‌های شکل را پیدا کنید:

۲۴ مثلث

منبع:ihoosh.ir

معما و تست هوش

آرشیو

17 چیستان خیلی سخت با جواب

از به چالش کشیدن هوش خود و دوستان خود لذت می‌برید؟ اگر پاسختان مثبت است آماده باشید، چون در ادامه این مقاله با چند...