3 تست هوش تصویری + جواب 3 تست هوش تصویری + جواب

تست هوش تصویری, معمای تصویری با جواب, معمای جالب

تست هوش تصویری, معمای تصویری با جواب

تست هوش تصویری, معمای تصویری با جواب

در این مطلب از ابرتازه ها ۳ تست هوش تصویری را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

تست هوش اول:

تست هوش تصویری, معمای تصویری با جواب

چه کسانی خواهند مرد؟! 

تست هوش دوم :

تست هوش تصویری, معمای تصویری با جواب

عدد زیر خودرو چه شماره ای است 

تست هوش سوم:

تست هوش تصویری, معمای تصویری با جواب

در تصویر بالا چند شماره می بینید ؟

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

جواب تست هوش:

تست هوش اول:

این تست هوش دو حالت دارد . C و B ، سنگ قهوه ای بعد از برخورد ب نرده ب روی فرد c می افتد و باعث ب حرکت در امدن سنگ ابی میشود و سنگ ابی ب روی سنگ قهوه ای می افتد سر میخورد و ب پایین می افتد و در سرازیری فرد B را له میکند

جواب دوم

E توپ سنگی رو میندازه بعد تک تیرانداز از روبرو به   Eشلیک میکنه و اونو میکشه و بعد توپ به یکی از پره ها برخورد  و سپس روی C میفته و اونو میکشه و بعد توپ آبی هم در اثر حرکت پره ها سرازیر میشه و B رو میکشه

تست هوش دوم:

شکل را بچرخانیم

شماره۸۷ بدست می اید

تست هوش سوم:

ده حالت امکان پذیر است

تست هوش تصویری, معمای تصویری با جواب

تست هوش تصویری ریاضی

گردآوری:بیتوته

معما و تست هوش

آرشیو

تست هوش پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر

پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر, جدیدترین تست هوش تصویری   شماره ۱) تست هوش تصویری جدید شماره ۲)  کلمه پنهان به انگلیسی...