داستان ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد داستان ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد

ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد, ریشه ضرب المثل های ایرانی, داستان ضرب المثل ها

ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد, ریشه ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد, ریشه ضرب المثل های ایرانی

در این مطلب از ابرتازه ها داستان ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

کاربرد ضرب المثل: در تشویق به راستی و درست‌کاری و در نکوهش و متوجه کردن افرادی که به بیراهه می‌روند به کار می‌رود.

داستان ضرب المثل:

یکی از شاهزادگانی که به سعدی شیرازی ارادت داشت، محرمانه از شاهزاده خانم خویش به وی شکایت کرد که همه ساله برای من سه قلوی دختر می‌آورد و از او علاج خواست. سعدی راه‌حلی نشان داد که شاهزاده خانم را سخت برآشفته ساخت و فرمان داد او را از شهر اخراج کنند. شیخ بار سفر بست و زاد و توشه سفر را در یکتای خورجین و تای دیگر را خالی گذاشت.

آن‌گاه خورجین را روی الاغ انداخت، ولی از هر طرف که خورجین را می‌انداخت، آن طرفی که پر بود، سنگینی می‌کرد و به زمین می‌افتاد. شاهزاده خانم که از پنجره قصر این ماجرا را می‌نگریست، به سعدی بانگ زد و گفت: بار کج به منزل نمی‌رسد. چرا وسایلت را مساوی در هر دو طرف خورجین نمی‌گذاری تا تعادل برقرار شود و بارت به زمین نیفتد؟ سعدی گفت: از ترس شما؛ زیرا من هم جز آنچه شما گفته‌اید، نگفتم ولی شما امر کردی مرا از شهر بیرون کنند.

منبع:rasekhoon.net

ضرب المثل و داستان

آرشیو

داستان ضرب المثل خدا شری بدهد که خیر ما در آن باشد

داستان ضرب المثل ها, ضرب المثل خدا شری بدهد که خیر ما در آن باشد در این مطلب از ابرتازه ها داستان ضرب المثل...