تست هوش پیدا کردن اشتباه تصویر تست هوش پیدا کردن اشتباه تصویر

تست هوش پیدا کردن اشتباه تصویر, اشتباه عکس, تست هوش تصویری

تست هوش پیدا کردن اشتباه تصویر, اشتباه عکس

تست هوش پیدا کردن اشتباه تصویر, اشتباه عکس

در این مطلب از ابرتازه ها تست هوش پیدا کردن اشتباه تصویر را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

تست هوش ۱)

تست هوش پیدا کردن اشتباه تصویر, اشتباه عکس

در تصویر چند اشتباه وجود دارد، آنها را پیدا کنید

تست هوش ۲)

تست هوش پیدا کردن اشتباه تصویر, اشتباه عکس

پس از چند ثانیه تلاش میتوانید اشتباه موجود در تصویر را پیدا کنید

تست هوش ۳)

تست هوش پیدا کردن اشتباه تصویر, اشتباه عکس

تست هوش اشتباه تصویر کجاست

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

تست هوش تصویری با جواب

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

♦♦♦ 

پاسخ تست هوش: 

تست هوش ۱)

با توجه به تصویر اشتباهات زیر وجود دارد:

۱-  پایه عقبی صندلی ایراد دارد

۲- صندلی سایه ندارد

۳- سطل پشت و رو است و دسته آن در زیرش قرار دارد

۴- صندلی برعکس است

۵- دسته بیلچه بزرگ است

تست هوش ۲)

اگر با دقت بررسی کنید، متوجه میشوید که نیمکتی که این ۳ دختـــــر روی آن نشسته اند، در واقع تخته ای برای نشستن ندارد

تست هوش ۳)

۱) تعداد بند کفش ها مساوی نیست!

۲) کفی کفش ها از لحاظ رنگ با هم تفاوت دارند!

گردآوری:بخش سرگرمی ابرتازه ها

معما و تست هوش

آرشیو

تست هوش پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر

پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر, جدیدترین تست هوش تصویری   شماره ۱) تست هوش تصویری جدید شماره ۲)  کلمه پنهان به انگلیسی...