تصاویر و عکس پروفایل متولدین اسفند • متن تبریک تولد اسفندی ها تصاویر و عکس پروفایل متولدین اسفند • متن تبریک تولد اسفندی ها

تصاویر و عکس پروفایل متولدین اسفند

جملکس های متولدین اسفند, عکس پروفایل متولدین اسفند

عکس متولدین اسفند ماه

 

جملکس های متولدین اسفند, متولدین اسفند

عکس با متن متولدین اسفند

شعری در مورد متولدین اسفند
در نیم روز روشن اسفند
وقتی بنفشه‌ها را از سایه‌های سرد
در اطلس شمیم بهاران
با خاک و ریشه
میهن سیارشان
در جعبه‌های کوچک چوبی
در گوشه‌ خیابان می‌آورند
جوی هزار زمزمه در من
می‌جوشد

متن تبریک تولد اسفندی ها

شعر کودکانه در مورد ماه اسفند
اما امروز در هجوم اسفند
پنجره‌ها در محاصره
می خواهم تو را به نام بخوانم
نمیتوانم نامت را در دهانم
وتو را در درونم پنهان کنم
کجا پنهانت کنم ؟

متن تبریک تولد اسفندی ها

شعر زیبا در مورد ماه اسفند
غصه نخور مسافر غصه اثر نداره
ز دل تو می دونم هیچ کس خبر نداره
غصه نخور مسافر رفتیم تو ماه اسفند
بهار تو بر می گردی چیزی نمنونده بخند

متن تبریک تولد اسفندی ها

شعر نو درمورد ماه اسفند
مانده تا سینی ما پرشود از صحبت سنبوسه و عید
در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد
و نه آواز پری می رسد از روزن منظومه برف
تشنه زمزمه ام
مانده تا مرغ سرچینه هذیانی اسفند صدا بردارد
پس چه باید بکنم
من که در لختترین
موسم بی چهچهه سال
تشنه زمزمه ام ؟

متن تبریک تولد اسفندی ها

جملکس های متولدین اسفند, متولدین اسفند

جملکس های متولدین اسفند

 

جملکس های متولدین اسفند, متولدین اسفند

عکس پروفایل متولدین اسفند

 

جملکس های متولدین اسفند, متولدین اسفند

عکس نوشته متولدین اسفند

شعری درباره ماه اسفند
چه اسفند ا … آه !
چه اسفندها دود کردیم !
برای تو ای روز اردی بهشتی
که گفتند این روزها می رسی
از همین راه !

متن تبریک تولد اسفندی ها

شعر در مورد متولدین اردیبهشت
در قلب گرمسیر
نیمروز خوش
از آرزوهای آخر اسفند ماه بود
خورشید خنده روی ، پس از گریه های ابر
بر شاخه ها غبار طلایی فشانده بود
باد تر
بهار
بوی غبار خشک بیابان تشنه داشت

متن تبریک تولد اسفندی ها

شعر درباره متولدین اسفند
در این ایوان
که اکنون ایستاده ام
سال تحویل می شود
در آن غروب ماه اسفند
از همه ی یاران شاعرم
در این ایوان یاد کرده ام

جملکس های متولدین اسفند, متولدین اسفند

جملاتی درباره متولدین اسفند

 

جملکس های متولدین اسفند, متولدین اسفند

عکس متولدین اسفند

 

جملکس های متولدین اسفند, متولدین اسفند

مشخصات متولدین اسفند

 

جملکس های متولدین اسفند, متولدین اسفند

ویژگی متولدین اسفند

 

جملکس های متولدین اسفند, متولدین اسفند

عکس نوشته متولدین اسفند

 

جملکس های متولدین اسفند, متولدین اسفند

عکس پروفایل متولدین اسفند

 

جملکس های متولدین اسفند, متولدین اسفند

عکس متولدین اسفند ماه

کارت پستال و عکس متحرک

آرشیو

چند نمونه عکس نوشته درباره خداوند متعال

جملاتی درباره خدا, عکس نوشته درباره خداوند, جملکس های زیبا درباره خدا   عکس نوشته خدایی جملاتی درباره خدا جملکس های درباره خدا عکس...