آشنایی با مستحبات و مکروهات قنوت نماز آشنایی با مستحبات و مکروهات قنوت نماز

دعاهای قنوت, قنوت نماز, ذکر قنوت

دعاهای قنوت, قنوت نماز

دعاهای قنوت, قنوت نماز

در این مطلب از ابرتازه ها درباره مستحبات و مکروهات قنوت نماز توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمودند: کسى از شما که در دار دنیا قنوت او طولانی تر است، در موقف قیامت راحتی

مستحبات قنوت:

۱. طول دادن قنوت، خصوصاً در نماز وتر:  از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمودند: کسى از شما که در دار دنیا قنوت او طولانی تر است، در موقف قیامت راحتی او نیز طولانى‌ تر است و از بعضی از روایات استفاده مى‌شود که طول دادن دعا در نماز از طول دادن قرائت افضل است.

۲. تکبیر گفتن پیش از قنوت و بلند کردن دو دست در وقت تکبیر و پایین آوردن آنها و بعد دوباره دو دست را بلند کند مقابل صورت نگاه دارد و هر دو کف دست را رو به آسمان و پشت به زمین باز کند، دو دست متّصل به یکدیگر باشد و انگشتان به یکدیگر پیوسته باشند، مگر دو انگشت ابهام که آنها را جدا نگاه دارد و به دو دست خود نگاه کند.

۳. بلند خواندن قنوت در نمازها حال چه در نماز جهرى، چه اخفاتى و همچنین چه براى امام یا منفرد. بلکه مأموم نیز در صورتى که صداى او به امام نرسد می تواند قنوت را بلند بخواند.

مکروهات قنوت:

۱. آن قدر دستها را بلند‌ کند که از سر بگذرد.

۲. در وقت پایین آوردن، دستها را بر صورت و سینه‌ى خود بمالد.

منبع:  afkarnews.ir

اعمال مستحبی

آرشیو

همه چیز درباره خواندن نماز شب اول قبر (نماز لیله الدفن)

احکام نماز شب اول قبر, خواندن نماز شب اول قبر, نماز لیله الدفن احکام نماز شب اول قبر, خواندن نماز شب اول قبر در...