تصاویر و کارت پستال تبریک روز وکیل تصاویر و کارت پستال تبریک روز وکیل

تصاویر و کارت پستال تبریک روز وکیل

عکس روز وکیل,کارت پستال تبریک روز وکیل

تصاویر و کارت پستال تبریک روز وکیل

تبریک روز وکیل,تصاویر تبریک روز وکیل

او که همنام خداوندجهان است وکیل

برسرمشکل مردم نگران است وکیل

گاه رودیست خروشان که به دریا برسد

گاه آرام تر از آب روان است وکیل

سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل گرامی باد

عکس های تبریک روز وکیل,تصاویر کارت تبریک روز وکیل

عکس های مناسب روز وکیل,جدیدترین تصاویر روز وکیل

عکس های روز وکیل

عکس های روز وکیل,کارت تبریک روز وکیل

تصاویر تبریک روز وکیل,عکس روز وکیل

کارت پستال روز وکیل

جدیدترین تصاویر تبریک روز وکیل,عکس های تبریک روز وکیل

تصاویر کارت تبریک روز وکیل,عکس های مناسب روز وکیل

کارت تبریک روز وکیل

عکس های مناسب روز وکیل,تصاویر تبریک روز وکیل

خدایا به جامعه ما بصیرتی ده تا فرق کار چاق کن و وکیل مدافع را دریابند و آگاهی ده تا فرهنگ وکالت را بیاموزند

خدایا به قضات جوان دانش و بینش و به حکام دانشمند تواضع و فروتنی و به متخلفین زیرک وجدان عطا کن

.

.

شغل قضــــا که ضامن اصــل عدالت است

تضمین آن به شغل اصیــــــــــــل وکالت است

شغل قضا و شغل وکالـــــت دو شغل نیست

کاین هر دو یک وظیفه، ولی در دو حالت است

روز وکیل مدافع گرامی باد

جدیدترین تصاویر روز وکیل,تبریک روز وکیل

پوستر روز وکیل

گردآوری :بیتوته

کارت پستال و عکس متحرک

آرشیو

چند نمونه عکس نوشته درباره خداوند متعال

جملاتی درباره خدا, عکس نوشته درباره خداوند, جملکس های زیبا درباره خدا   عکس نوشته خدایی جملاتی درباره خدا جملکس های درباره خدا عکس...