تعبیر خواب کاخ دیدن چیست؟ تعبیر خواب قصر از بزرگان تعبیر خواب کاخ دیدن چیست؟ تعبیر خواب قصر از بزرگان

تعبیر خواب کاخ دیدن یا قصر

تعبیر خواب قصر : شاید برای شما هم اتفاق افتاده است که در خواب قصر یا کاخهای زیبا را دیده باشید . تعبیر خواب کاخ دیدن به این بستگی دارد که چگونه آن را در خواب ببینید . ما در این بخش برای شما عزیزان تعبیر خواب قصر را آماده کردایم.

تعبیر خواب قصر | تعبیر خواب کاخ دیدن چیست

تعبیر خواب قصر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) میفرماید: تعبیر قصر در خواب بر هفت وجه است :
نعمت , ولایت و فرمانروائی , منزلت , ریاست , بزرگواری , پادشاهی , آرامش و آسایش .

تعبیر خواب قصر یوسف نبی (ع)

یوسف نبی میفرماید: دیدن قصر در خواب زیادتی دولت است.

تعبیر خواب کاخ دیدن ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد قصری شده‌ای، تعبیرش مال و اموال می‌باشد، مخصوصاً اگر از خشت و گِل باشد، ‌‌‌‌‌اگر قصر را از آجر و گچ و سنگ ساخته باشند نیز تعبیرش مال و اموال می‌باشد، ولی در دین و ایمان ضعف و اشکال وجود دارد. اگر ببینی روی قصر یا عمارتی نشسته‌ای یا از آن بالا می‌روی، یـعـنـی آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود،

تعبیر خواب قصر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببیند کوشک (کاخ) او خراب شد، دلیل بر تلف مال است. اگر ببیند آتش در کوشک افتاد، دلیل است پادشاه یا حاکم، مال او مصادره کند.

تعبیر خواب قصر خالد العنبری

خالد العنبری گوید: دیدن کاخ در خواب، برای افراد فاسق و گناهکار به نقص، تنگی، ثروت و سامان و درجه و مقام تعبیر میشود و برای افراد نیکوکار به کردار نیک، بالا رفتن درجه و مقام، پرداخت بدهی تعبیر میشود. اگر مردی در خواب ببیند که وارد کاخی شد، زن میگیرد.

تعبیر خواب قصر آنلی بیتون

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید در تالارهای کاخی سرگردانید و به ابهت و عظمت آن نگاه می کنید ، نشانه آن است که امیدهایتان پررنگ تر خواهد شد و مقام جدیدی به عهده خواهید گرفت .
دیدن رقص و پایکوبی مردان و زنان و شنیدن گفتگوی افراد متشخص در تالار کاخ ، علامت همنشین شدن با افرادی برجسته خواهد بود . اگر دختری از طبقه متوسط خواب ببیند که در چنین میهمانی ای شرکت دارد ، نشانه آن است که در اثر بخشش دیگران یا ازدواج مقام بالایی به دست می آورد . اگر دختری از طبقه فقیر چنین خوابی ببیند ،نشانه آن است که خیالبافیهای ناسالم و افکار پوچ و توخالی بیشتر اوقات بیداری او را پر می کند ، او بعد از این خواب باید سعی کند با تلاش و کار صادقانه زندگی خود را متحول کند و در برابر جاه طلبیهای خود مقاومت کند .

تعبیر خواب عمارت بزرگ تعبیرخواب کاخ پادشاه تعبیر خواب قصر تعبیر خواب کاخ مجلل تعبیر خواب خانه شاه تعبیر خواب قلعه قدیمی تعبیر خواب خانه مجلل

فال و طالع بینی

آرشیو

فال متولدین اسفند و طالع بینی‌ اسفند ماه

فال متولدین اسفند و طالع بینی‌ اسفند ماه ۱ – طالع بینی خورشیدی متولدین اسفند ماه     نماد ماه اسفند، ماهی است. (دو...