قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی در بازار ۳۱/۳/۱۳۹۲ قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی در بازار ۳۱/۳/۱۳۹۲
قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی در بازار ۳۱/۳/۱۳۹۲IMG17123335

 

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو کارخانه تولید کننده
۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ وانت باردو ایران خودرو
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی
۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰ ۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ SE سمند
SE سمند پایه گازسوز
۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ ۲۹٫۳۰۰٫۰۰۰  دوگانه سوز LX سمند
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ LX سمند
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰  یورو ۴ LX سمند
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰          MUX سمند سورن
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ با رینگ معمولی MUX سمند سورن
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ELX سمند سورن
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ با رینگ معمولی ELX سمند سورن
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰      با تریم بژ ELX سمند سورن
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن
۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰ ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند
۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مالتی پلکس EF7 سمند
۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰ با داشبورد جدید EF7 سمند
۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰  دوگانه سوز EF7 سمند
۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰   دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند
سمند سریر
۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰ ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ GLX 405 پژو
GLX 405 . TU5 پژو
GLX 405 . XUM پژو
۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۶٫۵۶۷٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو
۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
پژو پارس معمولی
۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰ ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
پژو پارس سال / دوگانه سوز
۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰ ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال
پژو پارس سال سفارشی
۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۶۰۰٫۰۰۰ LX TU5 پژو پارس
۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰   آپشن جدید ELX پژو پارس
۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک
EF7 پژو پارس سال / موتور
EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۷٫۲۰۷٫۰۰۰ ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ
۵۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۹٫۸۰۰٫۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷  دنده ای
۲۹٫۵۷۰٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا
رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ E1 تندر
E1 تندر اتوماتیک
E1 تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ
۴۷٫۰۳۶٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر اتوماتیک
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن
۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵
۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸
۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۲۸٫۶۰۳٫۰۰۰ ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول
۱۳۹٫۱۵۶٫۶۵۰ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ EX .پراید سایپا
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ LE .پراید
۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SX .پراید
۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰    گازسوز SL 132 .پراید
۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL .پراید
۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ EX .پراید
۱۴۱ LE.پراید
۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SX.پراید
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SL.پراید
۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ EX .پراید
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ LE .پراید
۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SX .پراید
۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SL .پراید
۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار
۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید گازسوز
۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز
۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید
۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SX .پراید
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ LE .پراید
۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰ ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ EX .پراید
SL تیبا
۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ EX تیبا
LX تیبا
۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ SX تیبا یورو ۴
۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریو / آپشن دار
ریو اتوماتیک
۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا
۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹
۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰ ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ جدید C5

قیمت به روز خودرو

آرشیو

قیمت پژو 2017 جدید ایران خودرو در بازار + مشخصات فنی

قیمت پژو ۲۰۱۷ جدید ایران خودرو در بازار + مشخصات فنی پژو ۲۰۱۷ جدید دنده ای که ماه ها پیش توسط ایران خودرو با...