عکس نوشته های عاشقانه | عکس نوشته های خفن 97 عکس نوشته های عاشقانه | عکس نوشته های خفن 97

عکس نوشته های عاشقانه | عکس نوشته های خفن ۹۷

عکس نوشته های عاشقانه ، عکس های خفن عاشقانه ، عکس نوشته های زیبای عاشقانه ، عکس نوشته های فیسبوکی ، عکس نوشته جالب ، عکس نوشته های خفن ۹۷ ،

عکس نوشته های عاشقانه ,عکس نوشته های خفن 97

photos ، عکس نوشته های عاشقانه و رماتتیک

عکس نوشته های عاشقانه ,عکس نوشته های خفن 97

عکس نوشته های عاشقانه ، عکس های خفن عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه ,عکس نوشته های خفن 97

عکس نوشته های عاشقانه ، عکس های خفن عاشقانه

مجبور شدم قاب کنم بال و پرم را
دیوارِ بلندی بکشم دور و برم را

تعقیبِ تو وادار نموده ست که گاهی
تخریب کنم هرچه پلِ پشت سرم را

من ریشه‌ ی خشکیده ی‌‌ بیرون زده ازخاک
تقصیر نداری که نبینی ثمرم را

مانند شکاری که اسیرت شده باشد
در راهِ تو جان دادم و بر باد، سرم را

نیمِ دل دیوانه ‌ی من پیشِ تو مانده ست
برگرد و ببر نیمه ی دیوانه ترم را

عکس نوشته های عاشقانه ,عکس نوشته های خفن 97

سری جدید عکس نوشته های زیبای عاشقانه ، عکس نوشته های فیسبوکی خفن ۲۰۱۸

عکس نوشته های عاشقانه ,عکس نوشته های خفن 97

عکس نوشته های زیبای عاشقانه جدید ، عکس نوشته های فیسبوکی ۲۰۱۸

عکس نوشته های عاشقانه ,عکس نوشته های خفن 97

نوشته های زیبای عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه ,عکس نوشته های خفن 97

عکس نوشته جالب عارفانه ، عکس نوشته های خفن ۲۰۱۸

عکس نوشته های عاشقانه ,عکس نوشته های خفن 97

عکس نوشته های معنادار ، عکس نوشته های خفن ۹۷

عکس نوشته های عاشقانه ,عکس نوشته های خفن 97

عکس نوشته های عاشقانه | عکس نوشته های خفن ۹۷

عکس نوشته های عاشقانه ,عکس نوشته های خفن 97

عکس های عاشقانه ، عکس های خفن ۹۷

عکس نوشته های عاشقانه ,عکس نوشته های خفن 97

عکس نوشته های رمانتیک و عاشقانه ، عکس های خفن ۲۰۱۸

عکس نوشته های عاشقانه ,عکس نوشته های خفن 97

عکس های خفن عاشقانه و عرفانی، عکس نوشته های زیبای عاشقانه ۲۰۱۸

نامه ای برایت نوشته ام
شاید همین فردا بدستت برسد
شاید هم سالهای بعد
و یا شاید هم صد سال بعد
مثلا شاید صد سال دیگر
در آن نوشته ام
میخواهم ببینمت
میخواهم چمدانی را که پر از لباسهای دامادی من است
بردارم و جیبهایش را پر کنم از نقل های سپید بادامی
ترا هم فراموش نکرده ام ***
گوشواره ای برایت خریده ام یاقوتی ،
ولی تا آمدنم باید کمی،فقط کمی صبر کنی…
یک نیم تاج روسی هم در یک بازار مکاره دیده ام
که شاید برایت خریدم.
فکر لباس سپید هم نباش،
تا نامه ام بدستت برسد
تو سپید بخت شده ای …

عکس نوشته های عاشقانه ,عکس نوشته های خفن 97

عکس های خفن عرفانی، عکس نوشته های زیبای ۲۰۱۸

عکس نوشته های عاشقانه ,عکس نوشته های خفن 97

عکس نوشته های عاشقانه ، عکس های خفن

عکس نوشته های عاشقانه ,عکس نوشته های خفن 97

عکس نوشته های عاشقانه ، عکس های خفن عاشقانه و عرفانی، عکس نوشته های زیبای عاشقانه ۲۰۱۸ ، عکس نوشته های فیسبوکی جدید ، عکس نوشته جالب ، سری جدید عکس نوشته های خفن ۹۷ ،

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین 2020

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین عکس پروفایل جدید دخترونه ۲۰۲۰ , عکس پروفایل شیک, پروفایل دخترونه خاص, عکس عاشقانه غمگین,...