عکس های دختر جوان بعد از 70 سال عکس های دختر جوان بعد از 70 سال

عکس های دختر جوان بعد از ۷۰ سال

عکس دختر جوان ، عکس های دختر جوان ، دختر جوان در گذر تاریخ

ماجرای عکس های دختر جوان و مادربزرگش : جساشا گلدبرگر و نوه عکاسش در اقدامی جالب و با گرفتن عکس های خود و نوه اش ، اختلاف ۷۰ سال زندگی را به نمایش گذاشته اند و عکس های زیبایی را ایجاد کرده اند. او و نوه خود در حالت های مختلف و در یک مکان و یک حالت عکس انداخته تا به بیننده این نکته را برساند که ۷۰ سال زندگی انسان را دستخوش چه تغییراتی خواهد کرد. شما در ادامه عکس های این هنرمند عکاس و نوه او را که با هم ۷۰ سال اختلاف دارند رو تماشا می کنید.

عکس دختر جوان ، عکس های دختر جوان ، دختر جوان در گذر تاریخ

عکس دختر جوان ، عکس های دختر جوان ، دختر جوان در گذر تاریخ

عکس دختر جوان ، عکس های دختر جوان ، دختر جوان در گذر تاریخ

عکس دختر جوان ، عکس های دختر جوان ، دختر جوان در گذر تاریخ

عکس دختر جوان ، عکس های دختر جوان ، دختر جوان در گذر تاریخ

عکس دختر جوان ، عکس های دختر جوان ، دختر جوان در گذر تاریخ

عکس دختر جوان ، عکس های دختر جوان ، دختر جوان در گذر تاریخ

عکس دختر جوان ، عکس های دختر جوان ، دختر جوان در گذر تاریخ

عکس دختر جوان ، عکس های دختر جوان ، دختر جوان در گذر تاریخ

عکس دختر جوان ، عکس های دختر جوان ، دختر جوان در گذر تاریخ

عکس دختر جوان ، عکس های دختر جوان ، دختر جوان در گذر تاریخ

عکس دختر جوان ، عکس های دختر جوان ، دختر جوان در گذر تاریخ

منبع : iranmatlab.ir – بازنشر : www.abartazeha.com

عکس دختر جوان

مطالب جالب

آرشیو

مقاله در مورد 13 آبان و روز دانش آموز

روز دانش آموز, متن تبریک روز دانش آموز, مطالب جالب روز دانش آموز روز دانش آموز, متن تبریک روز دانش آموز در این مطلب...