بازی آنلاین عمل جراحی لوزه بازی آنلاین عمل جراحی لوزه

بازی آنلاین عمل جراحی لوزه

surgery tonsillectomy,بازی های آنلاین پزشکی, بازی آنلاین جراحی لوزه,بازی عمل جراحی لوزه.

بازی های آنلاین پزشکی, بازی آنلاین جراحی لوزه

لوزه کامی (لوزه سوم) از بافت لنفاوی تشکیل شده است که در سنین کودکی ممکن است در پی عفونت بزرگ شوند و تنفس را برای کودکان سخت نمایند. در این صورت و تنها در زمانی که نبود این لوزه بر وجودش ترجیح داده شود باید اقدام به خارج کردن آن و یا برداشتن لوزه نمود. پسری به نام اسکات دچار عفونت لوزه شده است و به بیمارستان مراجعه کرده است. لوزه های او باید هرچه سریع تر برداشته شوند در غیر این صورت ممکن است عفونت به سایر بافت های او سرایت کند و تبعات وخیمی به همراه داشته باشد. جراحی لوزه عمل سختی نیست اما با این حال مراقب باشید! برای انجام این بازی آنلاین از ماوس استفاده کنید و به دستورالعمل بازی توجه کنید.

حجم این بازی آنلاین پزشکی ۳.۲ مگابایته و خواهشا تا بارگزاری کامل بازی شکیبا باشید …


بازی آنلاین عمل جراحی لوزه

بازی های آنلاین پزشکی

آرشیو

بازی آنلاین پزشکی جراحی قلب

بازی آنلاین پزشکی جراحی قلب بازی آنلاین عمل قلب,بازی آنلاین پزشکی,بازی های آنلاین,بازی جراحی قلب.