قیمت طلا و سکه در بازار در تاریخ 6 تیر ۱۳۹۲ قیمت طلا و سکه در بازار در تاریخ 6 تیر ۱۳۹۲

IMG123132331

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا دلار ۱,۲۲۶.۲۰ (-۰.۱۶%) -۲.۰۰ ۱,۲۲۴.۲۰ ۱,۲۳۰.۲۰ ۰۱:۴۶
مثقال طلا ۴,۳۶۵,۰۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۴,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۳۶۵,۰۰۰ ۶ تیر
گرم طلای ۱۸ ۱,۰۰۷,۷۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۱,۰۰۷,۷۰۰ ۱,۰۰۷,۷۰۰ ۶ تیر
انس نقره دلار ۱۸.۶۲ (-۰.۶۹%) -۰.۱۳ ۱۸.۶۲ ۱۸.۸۰ ۰۱:۴۵
قیمت ها برگرفته از اتحادیه طلا ، جواهر ، سکه و صراف تهران می باشد
کلیه قیمت ها به ریال می باشد
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان
بهار آزادی ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۸۳۴,۷۰۰ ۶ تیر
امامی ۱۰,۸۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۱۰,۸۳۰,۰۰۰ ۱۰,۸۳۰,۰۰۰ ۹,۸۳۴,۷۰۰ ۶ تیر
نیم ۵,۶۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۵,۶۲۰,۰۰۰ ۵,۶۲۰,۰۰۰ ۴,۹۱۷,۴۰۰ ۶ تیر
ربع ۳,۵۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۷,۵۰۰ ۶ تیر
گرمی ۲,۴۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۲۰۹,۲۰۰ ۶ تیر
قیمت ها برگرفته از اتحادیه طلا ، جواهر ، سکه و صراف تهران می باشد
کلیه قیمت ها به ریال می باشد
متوسط قیمت کالاها قیمت به دلار تغییر کمترین بیشترین زمان
انس پلاتین ۱,۳۰۷.۰۰ (۰.۰۰%) ۰.۰۰ ۱,۳۰۵.۰۰ ۱,۳۱۱.۰۰ ۰۱:۴۶
انس پالادیوم ۶۳۵.۰۰ (-۰.۶۳%) -۴.۰۰ ۶۳۵.۰۰ ۶۳۹.۰۰ ۰۱:۴۴
نفت سبک ۹۵.۴۹ (-۰.۰۵%) -۰.۰۵ ۹۵.۳۷ ۹۵.۵۴ ۰۱:۵۷
VVS1 G برلیان ۱ ۱۰,۵۸۸.۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۱۰,۵۸۸.۰۰ ۱۰,۵۸۸.۰۰ ۶ تیر
SI2 J برلیان ۰.۹۹ ۳,۲۲۵.۴۲ (۰.۰۰%) ۰ ۳,۲۲۵.۴۲ ۳,۲۲۵.۴۲ ۶ تیر
VVS2 H برلیان ۰.۴۹ ۱,۶۰۶.۲۲ (۰.۰۰%) ۰ ۱,۶۰۶.۲۲ ۱,۶۰۶.۲۲ ۶ تیر

بازار قیمت به روز طلا و ارز

آرشیو

قیمت به روز انواع تلویزیون در بازار

قیمت به روز انواع تلویزیون در بازار قیمت تلویزیون در بازار به فروش میرسد: تاریخ آخرین بروزرسانی قیمتها : ۲۴ تیرماه ماه ۹۵ Samsung...