اس ام اس به سلامتی مرداد 94 اس ام اس به سلامتی مرداد 94

اس ام اس به سلامتی مرداد ۹۴

اس ام اس به سلامتی , استاتوس های شاخ به سلامتی, جملات خفن به سلامتی, اس ام اس های جدید به سلامتی, اس ام اس خفن به سلامتی

اس ام اس به سلامتی مرداد 94

به سلامتی اونایی که هم دل دارن و هم معرفت
اما کسی رو ندارن !

•.•.•.• •.•.•.•.• اس ام اس به سلامتی مرداد ۹۴ .•.•.•.• •.•.•.•

به سلامتی اشکهایی که تو خلوتم میریزه
تا هر بی لیاقتی نبینتشون …

•.•.•.• •.•.•.•.• اس ام اس به سلامتی مرداد ۹۴ .•.•.•.• •.•.•.•

به سلامتیِ همه ی اونایی که توی پیری پدر
یادشون نرفته وقتی بچه بودن کی کولشون میکرد …

•.•.•.• •.•.•.•.• اس ام اس به سلامتی مرداد ۹۴ .•.•.•.• •.•.•.•

سلامتی همه اونایی که آرزو بودند
ولی خاطره شدند !

•.•.•.• •.•.•.•.• اس ام اس به سلامتی .•.•.•.• •.•.•.•

به سلامتی کسی که کمرمو شکست
ولی من هنوز دولا دولا دوسش دارم …

•.•.•.• •.•.•.•.• اس ام اس به سلامتی مرداد ۹۴ .•.•.•.• •.•.•.•

هر وقت شک می کنم
به عشق ، به خنده ، به مهر ، به گرما ، حتی به خاک …
هر وقت گم می کنم
راهم را ، آسمان را ، حتی خودم را …
به مادرم نگاه می کنم …
به سلامتی همه مامانا

•.•.•.• •.•.•.•.• اس ام اس به سلامتی مرداد ۹۴ .•.•.•.• •.•.•.•

به سلامتی دیگ که خودشو سیاه میکنه
تا مردمو سیر کنه
نه اون کسی که مردمو سیاه میکنه
تا خودشو سیر کنه …

•.•.•.• •.•.•.•.• اس ام اس خفن به سلامتی .•.•.•.• •.•.•.•

به سلامتی همه اونایی که دوسشون داریم و نمیدونن
دوسمون دارن و نمیدونیم !

•.•.•.• •.•.•.•.• اس ام اس به سلامتی مرداد ۹۴ .•.•.•.• •.•.•.•

به سلامتیه مورچه ها که هرچی پیدا کنن
رفیقاشونو خبر میکنن !

•.•.•.• •.•.•.•.• اس ام اس به سلامتی مرداد ۹۴ .•.•.•.• •.•.•.•

به سلامتی اونی که سیگار نمیکشه
چون یه عمره داره از زندگی میکشه !

•.•.•.• •.•.•.•.• استاتوس های شاخ به سلامتی .•.•.•.• •.•.•.•

به سلامتیه خونمون ایران
که هیچ جا خونه خود آدم نمیشه …

•.•.•.• •.•.•.•.• اس ام اس به سلامتی مرداد ۹۴ .•.•.•.• •.•.•.•

به سلامتی هر کی‌ درد داره و هر چی‌ درد داره !
و بیشتر به سلامتیه اونایی که دردشون دوا نداره
غم و غصشون شفا نداره !

اس ام اس به سلامتی , استاتوس های شاخ به سلامتی, جملات خفن به سلامتی, اس ام اس های جدید به سلامتی, اس ام اس خفن به سلامتی