قیمت طلا و سکه در بازار در تاریخ 7 تیر ۱۳۹۲ قیمت طلا و سکه در بازار در تاریخ 7 تیر ۱۳۹۲

IMG123132331

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا دلار ۱,۲۳۶.۳۰ (۰.۵۴%) ۶.۶۰ ۱,۲۲۹.۵۰ ۱,۲۳۶.۵۰ ۰۱:۴۶
مثقال طلا ۴,۴۱۰,۰۰۰ (-۰.۹۰%) -۴۰,۰۰۰ ۴,۳۹۵,۰۰۰ ۴,۴۹۰,۰۰۰ ۱۳:۴۲
گرم طلای ۱۸ ۱,۰۱۸,۱۰۰ (-۰.۹۰%) -۹,۲۰۰ ۱,۰۱۴,۶۰۰ ۱,۰۳۶,۵۰۰ ۱۳:۴۲
انس نقره دلار ۱۹.۷۶ (۰.۵۱%) ۰.۱۰ ۱۹.۶۴ ۱۹.۸۰ ۰۱:۴۷
قیمت ها برگرفته از اتحادیه طلا ، جواهر ، سکه و صراف تهران می باشد
قیمت اونس جهانی طلا به دلار و سایر قیمت ها به ریال می باشد
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان
بهار آزادی ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۹۳۶,۲۰۰ ۱۳:۰۷
امامی ۱۰,۹۳۰,۰۰۰ (-۰.۱۸%) -۲۰,۰۰۰ ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ ۱۱,۰۷۰,۰۰۰ ۹,۹۳۶,۲۰۰ ۱۳:۴۲
نیم ۵,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۶۸,۱۰۰ ۷ تیر
ربع ۳,۶۷۰,۰۰۰ (-۰.۲۷%) -۱۰,۰۰۰ ۳,۶۵۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۸۰۰ ۱۳:۰۸
گرمی ۲,۴۸۰,۰۰۰ (-۰.۸۰%) -۲۰,۰۰۰ ۲,۴۸۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۱,۷۰۰ ۱۱:۵۷

 قیمت ها برگرفته از اتحادیه طلا ، جواهر ، سکه و صراف تهران می باشد

قیمت اونس جهانی طلا به دلار و سایر قیمت ها به ریال می باشد
متوسط قیمت کالاها قیمت به دلار تغییر کمترین بیشترین زمان
انس پلاتین ۱,۳۴۵.۰۰ (۰.۰۷%) ۱.۰۰ ۱,۳۴۱.۰۰ ۱,۳۴۷.۰۰ ۰۱:۴۱
انس پالادیوم ۶۶۴.۰۰ (۰.۱۵%) ۱.۰۰ ۶۶۲.۰۰ ۶۶۴.۰۰ ۰۱:۳۱
نفت سبک ۹۶.۴۹ (۰.۰۶%) ۰.۰۶ ۹۶.۳۴ ۹۶.۶۰ ۰۳:۳۱
VVS1 G برلیان ۱ ۱۰,۵۹۷.۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۱۰,۵۹۷.۰۰ ۱۰,۵۹۷.۰۰ ۷ تیر
SI2 J برلیان ۰.۹۹ ۳,۲۴۴.۲۳ (۰.۰۰%) ۰ ۳,۲۴۴.۲۳ ۳,۲۴۴.۲۳ ۷ تیر
VVS2 H برلیان ۰.۴۹ ۱,۶۰۶.۲۲ (۰.۰۰%) ۰ ۱,۶۰۶.۲۲ ۱,۶۰۶.۲۲ ۴ تیر

 

بازار قیمت به روز طلا و ارز

آرشیو

قیمت به روز انواع تلویزیون در بازار

قیمت به روز انواع تلویزیون در بازار قیمت تلویزیون در بازار به فروش میرسد: تاریخ آخرین بروزرسانی قیمتها : ۲۴ تیرماه ماه ۹۵ Samsung...