قیمت به روز خودروهای داخلی و وارداتی قیمت به روز خودروهای داخلی و وارداتی

IMG17123335

آخرین به روز رسانی درتاریخ  ۴  آبان ۹۲

ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
وانت باردو ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
وانت باردو .سپر جدید (cop) ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۷۰,۰۰۰
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop) ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۷۰,۰۰۰
وانت باردو دوگانه سوز ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۱۰,۰۰۰
وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۲۰,۰۰۰
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۲۰,۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
سمند SE ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۲۰,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند LX ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۰۵,۰۰۰
سمند سورن MUX ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند سورن MUX با رینگ معمولی ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با رینگ معمولی ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با تریم بژ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 بدون مالتی پلکس ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۲۸۰,۰۰۰
سمند EF7 مالتی پلکس ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۳۰,۰۰۰
سمند EF7 با داشبورد جدید یورو ۴ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۷,۶۹۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹,۳۹۵,۰۰۰
سمند سریر
پژو GLX 405 یورو ۴ ۲۶,۳۵۰,۰۰۰ ۲۵,۷۷۵,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۶,۶۶۰,۰۰۰
پژو SLX 405 موتور TU5 ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ۲۶,۱۱۵,۰۰۰
پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۱۰,۰۰۰
پژو پارس معمولی دوگانه سوز ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۸۵,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۹۷۵,۰۰۰
پژو پارس سال ۳۳,۱۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX موتور TU5 ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۳,۶۰۵,۰۰۰
پژو پارس ELX ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX آپشن جدید ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ ۳۴,۴۹۲,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ۳۴,۹۹۷,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ ۳۵,۲۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رانا EL . TU5 ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
رانا LX . TU5 ۳۱,۷۵۰,۰۰۰ ۳۰,۲۳۲,۸۰۰
تندر E1 ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۵۰,۰۰۰
رنو تندر E2 ۳۴,۲۰۰,۰۰۰
رنو تندر E2 دوگانه سوز ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۳۶,۰۰۰
وانت دیزل تونلند
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
پراید ۱۳۲ SE ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX ۱۶,۷۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۱۸,۱۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۸۲,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۹۱,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX ۱۶,۳۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE
پراید ۱۴۱ SX ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۱۳,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SL ۱۳,۷۲۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۱۷,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE ۱۶,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SX ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۶۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۷۶,۰۰۰
پراید SL 131 ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ ۱۴,۴۷۴,۰۰۰
پراید SL 131 گازسوز ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پراید SX 131 ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۶۷,۰۰۰
پراید SE 131 ۱۶,۲۰۰,۰۰۰
پراید LE 131 ۱۵,۶۵۰,۰۰۰
پراید LE 131 گازسوز ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۷۴,۰۰۰
پراید EX 131 ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۶۷,۰۰۰
پراید EX 131 گازسوز ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۶۷,۰۰۰
تیبا SL
تیبا EX ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
تیبا LX
تیبا SX یورو ۴ ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۶۰,۰۰۰
ریو مدل ۹۰ . صفر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف ۲۲,۸۰۰,۰۰۰
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف ۲۳,۷۰۰,۰۰۰
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۴۰,۰۰۰
وانت شوکا ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۹۱۰,۰۰۰
زانتیا . مشابه صفر ۸۹ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ تک کابین اتاق جدید ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین اتاق جدید ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۸۴۰,۰۰۰
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
مورانو ۲۰۱۲ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰
نیسان تینا HIGH ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰
نیسان تینا MID ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰
نیسان قشقایی HIGH ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
ماکسیما . مولتی مدیا ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ اتومات ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۲۳۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ اتومات . آپشن دار ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ ۶۳,۶۲۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
رنو تندر E2 ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۱۰,۰۰۰
رنو تندر E2 آپشن دار ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶,۸۰۰,۰۰۰
پارس تندر . اتاق جدید ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۳۰,۰۰۰
رنو تندر E1 یورو ۴ ۳۱,۳۰۰,۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
هیوندای آوانته اتوماتیک ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای آوانته معمولی ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰ آی ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۶۰,۰۰۰
جک J5 ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶,۹۰۰,۰۰۰
لیفان X60 ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ۶۳,۶۰۰,۰۰۰
لوبو ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱.۶ ۸۰,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر ۸۹ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول ۷۲,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۲۷,۸۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۳۱,۱۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
آسا . فاو B50
وانت کاپرا تک کابین ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۷۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
MVM 110 چهار سیلندر ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
MVM 110 سه سیلندر ۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
MVM 530 ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 هاچ بک ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 صندوقدار ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تیگو _ X33 ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
راین
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury
زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده اتوماتیک ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ویرا
مرتب خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
گک گونو – G5 ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
ون MPX
هرور
کاکی ۵
دیار خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
وینگل ۳ تک کابین
وینگل ۳ دو کابین ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
وینگل ۵ تک کابین به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ۶۰,۳۰۰,۰۰۰
هاوال M4 به زودی
هاوال H6 ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت دییر
Hyundai
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
ولستر ۲۰۱۴ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سوناتا.۲۰۱۳.فول ترین آپشن ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سوناتا.۲۰۱۴.فول ترین آپشن ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۷,۳۲۳,۰۰۰
النترا ۲۰۱۴ فول ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
اکسنت ۲۰۱۴ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰
سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
آزرا ۲۰۱۰ . مشابه صفر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
آزرا ۲۰۱۱ . صفر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
آزرا ( گرنجور ) فول با رادار ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۷۲۸,۰۰۰
آزرا ( گرنجور ) فول بدون رادار ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
جنسیس ۲۰۱۱ ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
جنسیس . اتاق جدید VIP ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۶,۳۴۱,۰۰۰
جنسیس کوپه ۲۰۱۱ ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
جنسیس کوپه . اتاق جدید ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر . مشابه صفر ۲۰۰۹ ۷۴,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای I30 ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای I20 اتاق جدید ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۲۳۰,۰۰۰
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰
توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰
توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰
وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سانتافه ۲۰۱۲ فول ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
سانتافه اتاق جدید . فول . ۲.۴ ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
سانتافه اتاق جدید . ۲ ایربگ . ۲.۴ ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
ون هفت نفره H1 ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
Toyota
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
لندکروز ۸ سیلندر VXR ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
لندکروز ۶ سیلندر GXR
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰
اف جی کروز – Xtreem ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فورچونر . VX . اتاق جدید ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
راو ۴ . تیپ ۲ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰
راو ۴ . تیپ ۳ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰
پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پرادو GX دو در آفرود / فول ۲ ایربگ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
پرادو VX چهار در آفرود . فول ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پرادو VX چهار در آنرود . فول ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هایلوکس دوکابین بلند ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
GT 86 . فول ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
آریون ۲۰۱۱ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
آریون . اتاق جدید گراند ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰
آریون . اتاق جدید SE ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
کمری اتاق جدید GL ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰
کمری اتاق جدید GLX ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰
کمری اتاق جدید SE ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
یاریس هاچ بک ( اتاق جدید ) ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵,۹۰۰,۰۰۰
یاریس صندوقدار ( اتاق جدید ) ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰,۰۰۰
کرولا XLI فول کامل با بال عقب ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰
کرولا XLI . ساده ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸,۹۰۰,۰۰۰
کرولا GLI فول ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
ون پریوی
ون هایس ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
Kia Motors
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
موهاوی ۸ سیلندر ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۲,۲۵۹,۰۰۰
موهاوی ۶ سیلندر
کادنزا. فول کامل ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۴,۶۶۸,۰۰۰
کادنزا ۲ ایربگ ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۱۴۳,۰۰۰
سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
اسپورتیج مشابه صفر . ۲۰۱۰
اسپورتیج جدید . فول ترین آپشن ۲.۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰
اسپورتیج جدید فول . ۱۰ ایربگ ۲.۴ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۱,۱۰۲,۰۰۰
اپیروس . مشابه صفر ۲۰۰۹ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
اپتیما . مشابه صفر ۲۰۱۰ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۳۹۶,۰۰۰
اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سراتو کوپه ۱.۶ ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۲۷۴,۰۰۰
سراتو کوپه ۲.۰ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۷۸۲,۰۰۰
سراتو ۱.۶ فول ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ ۹۶,۴۷۴,۰۰۰
سراتو ۱.۶ فول ۲۰۱۴ ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۴ ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سراتو ۲.۰ فول ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۴۵۱,۰۰۰
پیکانتو ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۳۱,۰۰۰
کارنز ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۸۲۶,۰۰۰
B.M.W
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
۵۲۰ فول ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۵۲۳ فول ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۵۲۸ فول ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۳۲۰ فول ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۳۲۰ کروک وارداتی
۳۲۰ نیمه فول ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۳۳۵ کروک ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۳۲۸ فول ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۶۵۰ کروک ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۶۳۰ کوپه ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۰ گرند ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۷۵۰ LI فول ۲۰۱۴ وارداتی
Z4 20I ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Z4 23I ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Z4 28I ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Z4 30I ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Z4 35I ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X1 موتور ۱.۸ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X1 موتور ۲.۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X1 موتور ۲.۸ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
X3 موتور ۳.۵ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X3 موتور ۲.۸ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X3 موتور ۲.۰ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X5 موتور ۳.۵ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X6 موتور ۵.۰ ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X6 موتور ۳.۵ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Mercedes-Benz
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
C180 فول ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
C200 مانیتور بزرگ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
C300 فول ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
C350 فول ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
B180 فول ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
E200 فول ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
E200 . اتاق جدید . ۲۰۱۴ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
E300 فول ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
E350 فول ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
E350 کروک ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
E350 کوپه ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
S350 فول ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
S500 فول با میز بار ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
S550 فول با میز بار ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
S500 اتاق جدید ۲۰۱۴ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
SLK 350 فول ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
SL 500 فول ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
SL 350 فول ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
CL 500 فول ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
CL 600 فول ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
CLS 350 فول ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
CLS 500 فول ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
CLS 550 فول ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
GLK 350 فول ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
Porsche
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
کایمن S ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
باکستر S ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۱ جدید ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کایان ۶ سیلندر ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کایان ۸ سیلندر توربو ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کایان ۸ سیلندر ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پانامرا ۸ سیلندر توربو ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پانامرا ۸ سیلندر ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پانامرا ۶ سیلندر ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
Lexus
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
RX 350 فول کامل ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
RX 350 اتاق جدید . پاناروما ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
LX 570 آفرود ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ES 350 فول ۲۰۱۲ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ES 350 فول اتاق جدید ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
GS 460 فول
SC 430 کوپه
CT200 H هیبریدی ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
LS 460 – لانگ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
LS 460 – اتومن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
IS 300 فول کامل ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
IS 300 کروک با رادار ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
MG Motor
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
ام جی ۶ . فول GT ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
ام جی ۶ . فول مگنت ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
ام جی ۶ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ام جی ۳۵۰ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
ام جی ۵۵۰ ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
SsangYong
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
اکتیون جدید ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
اکتیون ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
ون رودیوس ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ رامک خودرو
کایرون ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رکستون ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
رکستون جدید ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
Renault
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
لتیتود فول آپشن ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ نگین خودرو
سفران LE ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سفران SE ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کولیوس ۲۰۱۲ ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ نگین خودرو
کولیوس ۲۰۱۴ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
فلوئنس اتاق جدید ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ نگین خودرو
فلوئنس E2 ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ نگین خودرو
فلوئنس E4 ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ نگین خودرو
مگان هاچ بک E4 ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مگان هاچ بک E2 ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
مگان کروک ۲۰۱۳ ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
اسکالا E2 ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹,۹۰۰,۰۰۰
اسکالا E4 ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰
GEELY
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
امگراند EC7 صندوقدار ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۱۰۰,۰۰۰
امگراند EC7 RV هاچ بک ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۱۰۰,۰۰۰
SC7 فول
Alfa Romeo
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
جولیتا . فول ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
جولیتا . نیمه فول ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ آلفا موتور
میتو . فول ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰
میتو . نیمه فول ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ آلفا موتور
Maserati
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
کواتروپورته ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کواتروپورته S ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گرن کابریو ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
گرن کابریو S ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گرن توریسمو ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گرن توریسمو S ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
Other Cars
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
فراری ۴۵۸ ایتالیا
فولکس بیتل کروک ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰
فولکس بیتل هاچ بک ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰
مینی کوپر S ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مینی ماینر ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
لادا کالینا اسپرت
لادا گرانتا
ون اویکو ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
Volvo
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
C70 کروک ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ افرا موتور
C30 ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ افرا موتور
V40 ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ افرا موتور
XC60 فول ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰
Honda
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
سیویک LX ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
سیویک EX ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
سیویک هاچ بک فامیلی موتور
آکورد LX-A فامیلی موتور
آکورد LX-B ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
آکورد EX-A ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
آکورد EX-B ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
کراس تور فامیلی موتور
Mitsubishi
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
ASX ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۹۰۰,۰۰۰
لنسر ۲۰۱۴ به زودی
آتلند به زودی

توضیحات :
قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۷ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.

بهای فروش شامل هزینه های مالیات ( بر مبنای ۶% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ( ۱۵۲ میلیون ) و حق گارانتی است.

قیمت خودرو، قیمت روز خودرو، سایت معرفی خودرو ،سایت قیمت خودرو،برنامه مخصوص خودرو ،نرم فزار خودرو،سخت افزار خودرو،قیمت روز ماشین ،قیمت ماشین،قیمت روزانه خودرو،تصاویر خودرو، عکس خودرو،ابعاد خودرو،خودرو ،قیمت خودرو در ایران، قیمت آنلاین خودرو در ایران،سایپا،پارس خودرو،آسان موتور،اطلس خودرو،مدیران خودرو،ستاره ایران،پرشیا خودرو،کرمان موتور،خودروسازان راین،رامک خودرو,ایران خودرو،قیمت جدید خودرو، سایت رسمی ، ثبت نام اینترنتی خودرو ،پیش فروش ،فروش نقدی، صفر کیلومتر، دست دوم،در بازار،کارکرده,خارجی,وارداتی, نو،قیمت روز خودروها، قیمت روز روغن موتور،خرید و فروش خودرو صفر و دست دوم، فامیلی موتور،افرا موتور

قیمت به روز خودرو

آرشیو

قیمت پژو 2017 جدید ایران خودرو در بازار + مشخصات فنی

قیمت پژو ۲۰۱۷ جدید ایران خودرو در بازار + مشخصات فنی پژو ۲۰۱۷ جدید دنده ای که ماه ها پیش توسط ایران خودرو با...