اس ام اس و پیامک های جدید دروغ 94 اس ام اس و پیامک های جدید دروغ 94

اس ام اس و پیامک های جدید دروغ ۹۴

اس ام اس دروغ , جدیدترین اس ام اس های دروغ , متن های زیبای دروغ , اس ام اس راجب دروغ ۹۴ , جملات جدید دروغ , پیامک های خفن دروغ

اس ام اس و پیامک های جدید دروغ 94

عجب طعم گسی دارد دروغ هایت
وقتی به خورد گوش هایم میرود،
تمام ذهنم را جمع می کند

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های جدید دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

تمام انسانها بدون استثناء دروغگو هستند،
به کسی اعتماد کن
که نتونه خوب دروغ بگه

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های جدید دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

عشق واژه مقدسیه الکی به (دروغ) نگو عشقم
وقتی بدونه دروغه له میشه
اگرهم ندونه الکی دلخوش میشه
دله سنگ که نیست

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس دروغ  •°•°•°•°•°•°•°

.

عشق از دوستی پرسید فرق ما با هم چیه؟
دوستی جواب داد
من آدمها رو با سلام آشنا میکنم تو با نگاه
من اونا رو با دروغ از هم جدا میکنم و تو با مرگ

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های جدید دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

پولم رابابت سیگاری میدهم که باصداقت نوشته سرطان زا
امابه آبمیوه نمی دهم که به دروغ نوشته صد
درصد طبیعی

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های جدید دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

عشق
یک دروغ برای معنا پیدا کردن
زندگی

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های جدید دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

تو دروغ میگویی
تا من خوشحال شوم
من احمق می شوم
تا تو دلگیر نشوی

.

°•°•°•°•°•°•°• پیامک های خفن دروغ  •°•°•°•°•°•°•°

.

به سلامتی اونی که
رفتن با حقیقت رو به موندن
با دروغ ترجیح داد

.

•°•°•°• پیامک های خفن دروغ, اس ام اس راجب دروغ گفتن,اس ام اس  •°•°•°

.

اگه دروغ اول رو بخشیدی
منتظر دروغهای بعدی باش

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های جدید دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

با یه دروغ شاید بشه جلو رفت
اما دیگه نمیشه به عقب برگرد

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های جدید دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

شیرین نمیشود
طعم تلخ دروغ هایی که به خوردم دادی

.

°•°•°•°•°•°•°• جملات جدید دروغ گفتن  •°•°•°•°•°•°•°

.

همه درست شبیه هم هستند
فقط بعضیا بهتر و باور کردنی تر دروغ می گویند

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های جدید دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

شنیده ام معشوقه ات شده ام
جان معشوقه ات بگو
راست است
این
دروغ قشنگ

.

°•°•°°•° دروغ, اس ام اس دروغ, متن های شاخ دروغ •°•°°•°•°

.

به ما دروغ می گفتن
دردها را بزرگ که شوید فراموش می کنید
درست این است
زندگی آن قدر درد دارد که از درد نو
درد کهنه فراموش می شود

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های جدید دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

طعم تلخ سیگارو دوست دارم
تلخ مثل آخرین بوسه ی لعنتی ما
تلخ مثل آخرین دروغ تو
که باز هم همو می بینیم تلخ مثل نبودنت

.

°•°•°•°•°•°•°• متن های شاخ دروغ  •°•°•°•°•°•°•°

.

دستگاه مشترک مورد نظر
از دست دوستت دارم های دروغ تو
خاموش است
لطفا دیگر تنهایش بگذار

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های جدید دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

تمام انسانها بدون استثناء دروغگو هستند
به کسی اعتماد کن که نتونه خوب دروغ بگه

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های جدید دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

هر دو از ته دل می گوییم
من حرف هایم را تو دروغ هایت را

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های جدید دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

شکسپیر می گوید
بدترین گناه این است
که به کسی که تو را راستگو می پندارد دروغ بگویی

.

اس ام اس دروغ , جدیدترین اس ام اس های دروغ , متن های زیبای دروغ , اس ام اس راجب دروغ ۹۴ , جملات جدید دروغ , پیامک های خفن دروغ.

1,543
0

اس ام اس

آرشیو

جملات آموزنده درمورد بخشش و گذشت

اس ام اس بخشش, جملات آموزنده درمورد بخشش, پیامک بخشش اس ام اس بخشش, جملات آموزنده درمورد بخشش در این مطلب از ابرتازه ها...