اس ام اس عاشقانه شهریور 94 اس ام اس عاشقانه شهریور 94

اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴

اس ام اس عاشقانه , پیامک عاشقانه شهریور ۹۴ , متن های عاشقانه شهریور ۹۴ , جملات عاشقانه شهریور ۹۴

اس ام اس عاشقانه شهریور 94

با من مدارا کن بعدها …
دلت برایم تنگ خواهد شد !

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

یک مرده ممکن است رستاخیز کند
اما عشقی که با نفرت خاموش شده است
دیگر زنده نمی شود…

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

لعنت به رفتنت
که قشنگ میروی…

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

هَـرکه با ما دوست باشد سرور و سالار ماست
یاد او درمان ما و قلب او در قلب ماست.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

اس ام اس یاد کردن دوست عزیزان جدید
یک ساعت که آفتاب بتابد ، خاطره آن همه شب های بارانی از یاد می رود این است حکایت آدم ها ، فراموشی.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

میترسم انقدردوستت بدارم که خداهم شک کند!
ڪه اغاز عشق از ادم و حـوا بوده یا از ما…؟.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.
وقت رفتن چشمهایت را تماشا می کنم
غصه هارا می کشم در خویش و حاشا می کنم
آسمان بغضش شکست از خلوت سنگین من !
زیر باران  خاطراتت را تماشا می کنم .

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه  •°•°•°•°•°•°•°

.

لحظه ای ست عبور تو
و من هزار شب را به صبح می رسانم

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه  جدید ۲۰۱۵  •°•°•°•°•°•°•°

.

ما هیچکدام خوب نیستیم!
نه تو  نقش آدمهای خوب را بازی می‌کنی
نه من، که این همه خوب نقش آدمهای بد…!

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

نگرانم!
شوخی که نیست
نیستی !
پاییز است …

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

تمـــام غــرورم نــذر ِ آمــدنت !
تو فقــط یک ” جــانم “
سوغـات آور بـرای احســاسم !

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

در خطوط دستهایم نقش توست
نمی ترسم
هرجا بروی مال منی !

.

°•°•°•°•°•°•°• متن های عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

من اما به یک لحظه ی کوتاه قانعم
تا از آن عبور کنم
با گرمای دستان تو بر دستانم

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

قـدم زدن در پـیاده رو
جـای خـالی ِ تـو را به رُخـــم مـی کـشد…!
بـرای همـین
همـیشه دوسـت داشـتم
روی جـدول‌هـا راه بـروم…

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

مسافر کناری‌ام که پیاده شد
پنجره‌ای گیرم آمد
باقی مسیر را گریستم …

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

مــثل سه طره ی
بافه ی یک گیسو
بــه هَم تنیده شدیـم
من، تو و رویاهامان

°•°•°•°•°•°•°•جملات عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

نیمه شب مرا
غسل تعمید می دهد ، شرجیِ نفسهایت !
همه بدانند …
نظر کرده ی حلقه ی گیسوانت شده ام …

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

تو را می‌خواهم
برای یک لحظه زیستن
و بعد،
بگذار تا ابد
ابرها ببارند

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

یـــــکی زیــر،
یـــکی رو!
دسـتـهـایـمـان;
زیــبــاتــریــن بـــافـــتــنی دنـــیـــا

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

تصویر مرا قاب کن تا میان چهار چوب بمانم…
تا همیشه و بیاموزم
که مرز برای گذر نیست
برای نرفتن است

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

برای خوشبخت شدن با یک مرد
کافی ست او را باور کنی ،
حتی اگر دوستش هم نداشته باشی …
و برای خوشبخت شدن با یک زن
کافی ست او را دوست داشته باشی …
حتی اگر باورش نداشته باشی !

.

°•°•°•°•°•°•°• پیامک عاشقانه شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

دوستت دارم اما نمى‌توانى مرا در بند کنى
همچنان که آبشار نتوانست
همچنان که دریاچه و ابر
نتوانستند و بند آب نتوانست
پس‏ مرا دوست بدار آنچنان که هستم
و در به بند کشیدن روح و نگاه من مکوش‏!
مرا بپذیر آنچنان که هستم

.

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

آرشیو

پیامک های شب بخیر گفتن | اس ام اس شبت بخیر 97

پیامک های شب بخیر گفتن, اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام اس عاشقانه شب بخیر گفتن پیامک های شب بخیر گفتن, اس...