اس ام اس رفاقتی شهریور 94 اس ام اس رفاقتی شهریور 94

اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴

اس ام اس رفاقتی , پیامک رفاقتی شهریور ۹۴, جملات رفاقتی شهریور ۹۴, متن های رفاقتی شهریور ۹۴, پیامک رفاقتی شهریور ۹۴

اس ام اس رفاقتی شهریور 94

رفیق درسته ما تو دسته گرگاییم!
ولی مرام سگیمون سرجاشه

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

همیشه رفیق پابرهنه ها باش
چون هیچ ریگی به کفششان نیست

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

علف زیر پاتیم
رفیق خر نشی
ما رو بخوری

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

ارزش رفیق آنقدهست
که برایش پل عبورشوم
حتی اگرنگاهش به زیرپایش نیفتد

°•°•°•°•°•°•°• پیامک رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

عشق + اهمیت = مادر
عشق + ترس = پدر
عشق + کمک = خواهر
عشق + دعوا = برادر
عشق + اهمیت + ترس + کمک + دعوا + زندگی = رفیق

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

به سلامتی کسی که وقتی بردم گفت:
اون رفیق منه
وقتی باختم گفت :
من رفیقتم

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

دود سیگار کفاف نمیدهد
دوسیبی بارکن رفیق
خاطره ها سنگینند

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

رفیق
دلتنگ شدی پیش ماهم بیا
کمی غصه هست باهم میخوریم

°•°•°•°•°•°•°• متن های رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

هی رفیق، دستت را بکش، لمس نکن زندگی ام را
میترسم تیغ تیز تنهاییم دستت را ببرد

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

هی رفیق
ماندگار باش نه یادگار
من یادگاری زیاد دارم

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

هی رفیق
زیادی خوبی نکن
انسان است
فراموشکار است
از تنهاییش که در بیاید
تنهاییت را دور میزند
پشت می کند به تو
به گذشته ات
حتی روزی میرسد که به تو هم میگوید:
شما!؟

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

رو تنه درخت دانشگاهمون نوشتم رفاقت زیباست
استاد دید و گفت؛ عزیزم این رویاست!
گفتم؛ اقا از با هم موندن چی میدونی؟
گفت
درعالم رفاقت رفیق همیشه تنهاست

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

سلامتی رفیقی که از پشت خنجر خورد
برگشت گفت :
بیخیال رفیق  فهمیدم نشناختی

°•°•°•°•°•°•°• جملات رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

هی رفیق
زخماتو خودت بپوشون مردم اینجا زیادی بانمک اند

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

هرشب نبودنت رفیق تاوان سنگینی دارد
یک بسته کبریت دوپاکت سیگار و سالها سرفه

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

سر دسته گرگها بودم
خرگوشی مرا به بازی گرفت
رفیق کفتارها شدم

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

با توام کهنه رفیق
یاد ایام قشنگی که گذشت
کنج قلبم گرم است
در همه حال به یادت هستم

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

از پرستوهای عاشق پرسیدم
برای تنها رفیق با وفایم چه بنویسم؟
همه با هم گفتند :
بنویس نام و خاطرت در افق روزگارم غروب نخواهد کرد

°•°•°•°•°•°•°• متن های رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

میگن یه کفش
تمام وجودشو فدای کسی میکنه
که پا تو دلش گذاشته
کفشتیم رفیق

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

میگن نارنگی چون پوستش زود کنده میشه
پیشمرگ همه میوه هاست
نارنگیتیم رفیق

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس رفاقتی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

به سلامتی رفیقی که هیچی خودش نداشت
اما بهم گفت رفیق اگه کور باشه و کچل
اما اگه فقط یذره معرفت داشته باشه
آدم براش جون میده هرچند چیزیم نداشته باشم
کجایی رفیق

1,172
0

اس ام اس

آرشیو

جملات آموزنده درمورد بخشش و گذشت

اس ام اس بخشش, جملات آموزنده درمورد بخشش, پیامک بخشش اس ام اس بخشش, جملات آموزنده درمورد بخشش در این مطلب از ابرتازه ها...