اس ام اس فلسفی شهریور 94 اس ام اس فلسفی شهریور 94

اس ام اس فلسفی شهریور ۹۴

اس ام اس فلسفی , متن های جدید فلسفی , پیامک های زیبای فلسفی , اس ام اس های شاخ فلسفی

اس ام اس فلسفی شهریور 94

سکوت از نداشتن نیست ، از بزرگواریست !
برای همین هیچوقت صدای خدا را نمی شنوی !!!

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس فلسفی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

آدم متعصب مثل میوه ی نارس و کالی میماند
که محکم به شاخه ی درختش چسبیده !

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس فلسفی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

انتقاد هم مانند باران باید آنقدر نرم باشد
تا بدون خراب کردن ریشه های آن فرد
موجب رشد او شود …

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس فلسفی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

چنان قوی باشید که از آدم های نالایق بگذرید
و آنقدر صبور که برای آدم های لایق به انتظار بنشینید !

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس فلسفی  •°•°•°•°•°•°•°

هیچ فکر کردی وقتی مردم پشت سرت حرف میزنن چه مفهومی داره ؟
خیلی ساده  !
یعنی اینکه تو دو قدم از اونها جلوتری …‬

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس فلسفی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

همیشه شکرگزار نعمت هایتان باشید
خیلی ها در حسرت داشتن زندگی شما هستند …

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس فلسفی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

آنکس که کردارش او را به جایى نرساند
بزرگى خاندانش او را به پیش نخواهد برد …

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس فلسفی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

اگر افسردگی دارید ، در حال زندگی در گذشته هستید
اگر اضظراب دارید ، درحال زندگی در آینده هستید
اگر آرامش دارید در حال زندگی در زمان حال هستید !

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس های شاخ فلسفی  •°•°•°•°•°•°•°

.

تفاوت بین استعداد و هوش :
راه رفتن روی طناب بر فراز آبشار نیاگارا “استعداد” است
امتحان نکردن چنین چیزهایی “هوش” است !

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس فلسفی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

گاهی باید دروغ را راست پنداشت و گاهی راست را دروغ !
بی فریب خوردن ، زندگی سخت است …

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس فلسفی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

حافظه ی خوب حافظه ای است
که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند !

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس فلسفی شهریور ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

برای جلوگیری از  پس رفت
پس باید رفت
هر چاله ای ،
چاره ای به من آموخت !!!

.

°•°•°•°•°•°•°• متن های زیبای فلسفی  •°•°•°•°•°•°•°

.

به خاطر داشته باش که وقتی چیزی را از دست دادی ،
درس گرفتن از آن را از دست نده !

.

اس ام اس فلسفی , متن های جدید فلسفی , پیامک های زیبای فلسفی , اس ام اس های شاخ فلسفی.

اس ام اس فلسفی

آرشیو

سخنان آموزنده از بزرگان جهان

سخنان آموزنده از بزرگان دنیا, جملات بزرگان, سخنان حکیمانه از بـزرگان سخنان آموزنده از بزرگان دنیا, جملات بزرگان در این مطلب از ابرتازه ها...