جدیدترین اس ام اس های پشت ماشینی جدیدترین اس ام اس های پشت ماشینی

جدیدترین اس ام اس های پشت ماشینی

اس ام اس پشت ماشینی , جملات شاخ پشت ماشینی, متن های خفن پشت ماشینی , اس ام اس های جالب پشت ماشینی

جدیدترین اس ام اس های پشت ماشینی

دودوتا هفتا
کی به کیه!

 

°•°•°•°•°•°•°•  اس ام اس پشت ماشینی  •°•°•°•°•°•°•°

 

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ تر از هیچ تو بر هیچ مپیچ!

 

°•°•°•°•°•°•°• جدیدترین اس ام اس های پشت ماشینی  •°•°•°•°•°•°•°

دنبالم نیا
اسیرم میشی!

 

°•°•°•°•°•°•°• جدیدترین اس ام اس های پشت ماشینی  •°•°•°•°•°•°•°

دلبرا دل به تو دادم که به من دل بدهی
دل ندادم که به من ساندوچ و دلمه دهی!

 

°•°•°•°•°•°•°• جملات شاخ پشت ماشینی  •°•°•°•°•°•°•°

 

در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای
سر پیچ سبقت نگیر جانا مگر دیوانه ای!

 

°•°•°•°•°•°•°• جدیدترین اس ام اس های پشت ماشینی  •°•°•°•°•°•°•°

رفیق بی کلک مادر!

 

°•°•°•°•°•°•°• جدیدترین اس ام اس های پشت ماشینی  •°•°•°•°•°•°•°

 

رخش بی قرار!
.
.
.
.
زندگی بدون عشق
مانند شلوار بدون کش هست!

 

°•°•°•°•°•°•°• جدیدترین اس ام اس های پشت ماشینی  •°•°•°•°•°•°•°

 

ند رفتن که نشد مردی

عشق است که برگردی

 

°•°•°•°•°•°•°• جدیدترین اس ام اس های پشت ماشینی  •°•°•°•°•°•°•°

عیب رندان مکن

ای زاهد پاکیزه سرشت

سرنوشت دگران بر تو نخواهند نوشت

 

°•°•°•°•°•°•°• جدیدترین اس ام اس های پشت ماشینی  •°•°•°•°•°•°•°

 

علم بهتر است یا ثروت؟

هیچکدام فقط ذره ای معرفت!

 

°•°•°•°•°•°•°• جدیدترین اس ام اس های پشت ماشینی  •°•°•°•°•°•°•°

 

گلگیرم

ولی گل نمیگیرم!

 

°•°•°•°•°•°•°•  sms posht mashini °•°•°•°•°•°•°•

 

تمام مرده شویان راضیند بر مردن مردم
بنازم مطربان را که خلق را
مسرور می خواهند!

 

°•°•°•°•°•°•°•  sms posht mashini °•°•°•°•°•°•°•

 

گاز دادن نشد مردی

عشق آن است که بر گردی

 

°•°•°•°•°•°•°• جدیدترین اس ام اس های پشت ماشینی  •°•°•°•°•°•°•°

زندگی بدون عشق
مثل ساندوچ بدون نوشابه هست!

 

°•°•°•°•°•°•°• متن های خفن پشت ماشینی  •°•°•°•°•°•°•°

رود می رود
اما ریگذارش می ماند!

 

°•°•°•°•°•°•°• جدیدترین اس ام اس های پشت ماشینی  •°•°•°•°•°•°•°

به خاطر اشک مادر
پاتو از رو گاز بردار برادر

 

°•°•°•°•°•°•°• جدیدترین اس ام اس های پشت ماشینی  •°•°•°•°•°•°•°

دانی که چرا راز نهان با تو نگفتم
طوطی صفتی طاقت اسرار نداری

 

°•°•°•°•°•°•°• جدیدترین اس ام اس های پشت ماشینی  •°•°•°•°•°•°•°

دنیا همه هیچ و زندگانی همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

1,531
0

اس ام اس

آرشیو

جملات آموزنده درمورد بخشش و گذشت

اس ام اس بخشش, جملات آموزنده درمورد بخشش, پیامک بخشش اس ام اس بخشش, جملات آموزنده درمورد بخشش در این مطلب از ابرتازه ها...