عکس های خنده دار عید قربان 94 عکس های خنده دار عید قربان 94

عکس های خنده دار عید قربان ۹۴

عکس های خنده دار عید قربان 94

عید است بیا بخانه ام قهر مباش
مغرور ترین دختر این شهر مباش
قربان تو گردم  روز عید قربان
عیدانه بده و تلخ چون زهر مباش . . .

عکس های خنده دار عید قربان 94

عکس های خنده دار عید قربان 94

عکس های خنده دار عید قربان 94

عکس های خنده دار عید قربان ۹۴

عکس های خنده دار عید قربان 94

نام نویسی جهت اعزام فوری به حج تمتع امسال شروع شده است جهت اقدام به دفتر تهیه و توزیع چهار پایان جهت ذبح در عید قربان اقدام فرمائید !!!

عکس های خنده دار عید قربان 94

عکس های خنده دار عید قربان 94

عکس های خنده دار عید قربان 94

عکس های خنده دار عید قربان ۹۴

عکس های خنده دار عید قربان 94

به حرمت گوسفندی که جانه حضرت اسماعیل رو نجات داد ۷ مرتبه بگو بع بع وبرای ۷ گوسفند دیگر ارسال کن .حتما بفرست حاجت میگیری
نخند بع بع کن .یه نفر کوتاهی کرد بعد ۷ روز عر عر میکر

عکس های خنده دار عید قربان 94

عکس های خنده دار عید قربان 94

بهت تبریک میگم ، کاری که تو کردی واقعا شاهکار بود .خیلی حرفه ای هستی، هیچکی فکرشو نمیکرد بتونی دیروز از زیر تیغ فرار کنی تو باعث افتخار بقیه گوسفندایی!

عکس های خنده دار عید قربان 94

عکس های خنده دار عید قربان ۹۴

عکس های خنده دار

آرشیو

عکس نوشته های خیلی خنده دار و بامزه

عکس نوشته های خیلی خنده دار و بامزه, عکس طنز باحال در این مطلب از ابرتازه ها عکس نوشته های خیلی خنده دار و...