عکس نوشته های زیبا - جملکس های مفهومی عاشقانه عکس نوشته های زیبا - جملکس های مفهومی عاشقانه

عکس نوشته های زیبا - جملکس های مفهومی عاشقانه

عکس نوشته های زیباجملکس های مفهومی عاشقانه

 

عکس نوشته های غمگین , عکس نوشته های جدید

عکس نوشته های مفهومی , عکس نوشته های غمگین

عکس نوشته های غمگین , عکس نوشته های جدید

جملکس عاشقانه , جملکس های زیبا

عکس نوشته های زیبا - جملکس های مفهومی عاشقانه

 

عکس نوشته های زیبا - جملکس های مفهومی عاشقانه

جملکس های مفهومی , عکس نوشته های جدید

عکس نوشته های زیبا - جملکس های مفهومی عاشقانه

عکس نوشته های زیبا - جملکس های مفهومی عاشقانه

شنیده ام که ماهی بر سر نهد کلاهی یا سرو با جوانان هرگز رود به راهی . سرو بلند بستان با این همه لطافت هر روزش از گریبان سر برنکرد ماهی . گر من سخن نگویم در حسن اعتدالت بالات خود بگوید زین راستتر گواهی . روزی چو پادشاهان خواهم که برنشینی تا بشنوی ز هر سو فریاد دادخواهی . با لشکرت چه حاجت رفتن به جنگ دشمن تو خود به چشم و ابرو برهم زنی سپاهی . خیلی نیازمندان بر راهت ایستاده گر می‌کنی به رحمت در کشتگان نگاهی . ایمن مشو که رویت آیینه‌ایست روشن تا کی چنین بماند وز هر کناره آهی . گویی چه جرم دیدی تا دشمنم گرفتی خود را نمی‌شناسم جز دوستی گناهی . ای ماه سروقامت شکرانه سلامت از حال زیردستان می‌پرس گاه گاهی . شیری در این قضیت کهتر شده ز موری کوهی در این ترازو کمتر شده ز کاهی . ترسم چو بازگردی از دست رفته باشم وز رستنی نبینی بر گور من گیاهی . #سعدی به هر چه آید گردن بنه که شاید پیش که داد خواهی از دست پادشاهی

 

عکس نوشته های زیبا - جملکس های مفهومی عاشقانه

 

عکس نوشته های جدید , عکس نوشته های فیس بوکی

عکس نوشته های فیس بوکی , عکس نوشته های جذاب

عکس نوشته های جدید , عکس نوشته های فیس بوکی

 

عکس نوشته های جدید , عکس نوشته های فیس بوکی

عکس نوشته های معنی دار , عکس های نوشته دار غمگین

عکس های نوشته دار غمگین , عکس های نوشته دار

 

عکس های نوشته دار غمگین , عکس های نوشته دار

عکس نوشته های معنی دار , عکس های نوشته دار غمگین

عکس نوشته های جذاب , عکس نوشته های معنی دار

 

عکس نوشته های جذاب , عکس نوشته های معنی دار

عکس نوشته های زیبا

 

photo-love-conceptual-jmlks-28

خوشا به بختِ بلنـــــدم که در کنار منی تو هم قرار منی هم تو بی‌قــــرار منی . گذشت فصل زمستان گذشت سردی و سوز بیا ورق بزن این فصــــل را، بهـــــار منی . به روزهای جدایی دو حالت است فقط در انتظار تـــــــواَم یا در انتظـــار منی . “خوش است خلوت اگر یار یار من باشد” خوش است چون که شب و روز در کنار منی . بمان که عشق به حالِ من و تو غبطه خورَد بمان که یار تواَم، عشق کن که یار منی . بمان که مثل غـــزل‌های عاشقانه‌ی من پر از لطافتِ محضی و گوشــــــوار منی . من “ابتهـــــاج”‌ترین شاعــــر زمانِ تواَم تو عاشقانه ترین شعـــــر روزگـــار

عکس نوشته های جذاب , عکس نوشته های معنی دار

 photo love conceptual jmlks

photo-love-conceptual-jmlks-10

جملکس های مفهومی عاشقانه

عکس های نوشته دار غمگین , عکس های نوشته دار

عکس های نوشته دار , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های زیبا , جملکس های مفهومی عاشقانه

 

photo-love-conceptual-jmlks-21

دانلود عکس متن دار عاشقانه زیبا ۹۴

عکس نوشته های زیبا - جملکس های مفهومی عاشقانه

عکس های نوشته دار , جملکس های عاشقانه

عکس نوشته های زیبا , جملکس های مفهومی عاشقانه

 

جملکس های عاشقانه , جملکس عاشقانه

عکس نوشته های زیباجملکس های مفهومی عاشقانه

جملکس های عاشقانه , جملکس عاشقانه

 

جملکس های عاشقانه , جملکس عاشقانه

 

عکس نوشته های زیبا , جملکس های مفهومی عاشقانه

عکس نوشته های زیبا – جملکس های مفهومی عاشقانه

عکس نوشته های زیبا , جملکس های مفهومی عاشقانه

 

عکس نوشته های جدید , عکس نوشته های فیس بوکی

 

عکس نوشته های زیبا , جملکس های مفهومی عاشقانه

عکس نوشته های زیبا

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین 2020

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین عکس پروفایل جدید دخترونه ۲۰۲۰ , عکس پروفایل شیک, پروفایل دخترونه خاص, عکس عاشقانه غمگین,...