دانلود عکس نوشته دخترونه | عکس پروفایل دخترونه جدید دانلود عکس نوشته دخترونه | عکس پروفایل دخترونه جدید

دانلود عکس نوشته دخترونه | عکس پروفایل دخترونه جدید

دانلود عکس نوشته,عکس های دخترونه, عکس نوشته دخترونه, عکس پروفایل, عکس دخترونه جدید , پروفایل دخترونه,عکس دخترونه پروفایل, عکس پروفایل, فانتزی دخترونه, عکس دخترونه,عکس های دخترونه ,عکس پروفایل فانتزی دخترونه, پروفایل دخترونه.

دانلود عکس نوشته دخترونه , عکس پروفایل دخترونه جدید

دانلود عکس نوشته دخترونه | عکس پروفایل دخترونه جدید

دانلود عکس نوشته دخترونه , عکس پروفایل دخترونه جدید

دانلود عکس نوشته دخترونه , عکس پروفایل دخترونه جدید

دانلود عکس نوشته, عکس های دخترونه, عکس نوشته دخترونه

دانلود عکس نوشته دخترونه , عکس پروفایل دخترونه جدید

عکس پروفایل, عکس دخترونه جدید

دانلود عکس نوشته دخترونه , عکس پروفایل دخترونه جدید

کس دخترونه,عکس های دخترونه ,عکس پروفایل فانتزی دخترونه

  پروفایل دخترونه,عکس دخترونه پروفایل, عکس پروفایل

کس دخترونه,عکس های دخترونه ,عکس پروفایل فانتزی دخترونه

 

کس دخترونه,عکس های دخترونه ,عکس پروفایل فانتزی دخترونه

 

کس دخترونه,عکس های دخترونه ,عکس پروفایل فانتزی دخترونه

دانلود عکس نوشته دخترونه

کس دخترونه,عکس های دخترونه ,عکس پروفایل فانتزی دخترونه

موهایم را شانه میکردم…
خستگی نم خورده ای از لابه لای بند موهایم روی زمین می ریخت…
به خیالم که شاید مال من شود…
به نبودش فکر کردم و هی شانه زدم…
هنوز نیامده به رفتنش فکر کردم و شانه زدم…
به اینکه اگه برود چگونه فرو میریزم..!
از چشمانم!?
لب هایم??
از موهایم???…
اینکه سیل می آید،یا کولاک می شود?!
و زندگی ای طاقت فرسایی که با یک پا طی میشود…!
به اینکه منه ناشناس اگر شناس شوم،چه می شود!
لابد بی خانمان می شوم!!
بی خواب و خوراک میشوم،مثل فیلم ها!
به تمام مسیر هایی که میتواند خاطره هایمان باشد فکر کردم و شانه زدم..
به خنده هایی که بعده ها شاید،خون دل هایم بشوند!
و غصه هایی که شاید،از او بیشتر دوستشان بدارم!..
به دختر شکسته ای با موهای آشفته فکر کردم و شانه زدم…
شانه و زدم و به قلبی فکر کردم که خالی تر از قبل،میتپد…
تصمیم گرفتم دور بماند..!
از دور به خیالش بنشینم و شانه کنم موهایی که میتوانست برای او باشد..
دوستش دارم اما…!
چقدر که باید شانه کنم..

 

کس دخترونه,عکس های دخترونه ,عکس پروفایل فانتزی دخترونه

کس دخترونه,عکس های دخترونه ,عکس پروفایل فانتزی دخترونه

فانتزی دخترونه, عکس دخترونه,عکس های دخترونه

عکس دخترونه پروفایل, عکس پروفایل, فانتزی دخترونه

عکس پروفایل دخترونه جدید

عکس دخترونه پروفایل, عکس پروفایل, فانتزی دخترونه

عکس دخترونه پروفایل, عکس پروفایل, فانتزی دخترونه

عکس پروفایل فانتزی دخترونه, پروفایل دخترونه

عکس پروفایل, عکس دخترونه جدید , پروفایل دخترونه

 

کاش می شد تا افق پرواز کرد
حل مشکل را به عشق آغاز کرد
کاش می شد شعرماندن را سرود
با ظهورت یک غزل اعجاز کرد
کاش می شد لحظه های عشق را
بی ریا و با نگاه ابراز کرد …

 

عکس پروفایل, عکس دخترونه جدید , پروفایل دخترونه

عکس پروفایل, عکس دخترونه جدید , پروفایل دخترونه

 دانلود عکس نوشته,عکس های دخترونه, عکس نوشته دخترونه

 دانلود عکس نوشته,عکس های دخترونه, عکس نوشته دخترونه

دانلود عکس نوشته دخترونه | عکس پروفایل دخترونه جدید

 دانلود عکس نوشته,عکس های دخترونه, عکس نوشته دخترونه

یکیو دارم…
ﮐــــــﻪ ﻣـﺮﺩﻭﻧــﮕﯿــــﺶ آدﻣــــــﻮ ﺩﯾــــﻮﻭﻭﻧــﻪ ﻣـﯿﮑﻨـﻪ …
ﮐﺴـــﯽ ﮐـﻪ ﻭﻗـــﺘﯽ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ ﻧﺒــﺎﯾـــﺪ ﺟـﺰ ﭼـــﺸـــــﻢ ﭼـــﯿﺰﯼ ﺑﺸــــﻨـﻮﻩ …
ﻋﺎﺷــﻖ ﻋﺎﺷﻘـﺎﻧـــــﻪ ﻫﺎﺷـــــﻢ …
ﻋﺎﺷــــﻖ ﻏــــﯿــــﺮﺗـــﯽ ﺷﺪﻧشــــــﻢ …
ﻭﻗﺘـــــﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﻡ ﺣﺴــــﺎﺏ ﻣﯿـــــﺨﻮﺍﺩ …
ﻣـــــﻦ ﻋـــﺎﺷــــﻖ ﻣﻮﻗﻌـﯽ ﺍﻡ ﮐــــــﻪ ﻭﻗــــــﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﻧــــــﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧــــﻪ ،باﻟــــﻮﺱ ﺑــــــﺎﺯﯾم ﻧﻈــﺮﺵ ﻋﻮﺽ نمـیــشـــــه…
ﻋﺎﺷـــــــﻖ کسی ﺷﺪﻡ ﮐـــــﻪ ﻭﺟـﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــﻢ ﺍﺭﺍﻣـــﺶ ﻣــــــﯿﺪﻩ …
کسـی ﮐﻪ ﺣــــﺘﯽ ﺍﮔــــﻪ ﺑـــــﺎﻫﻢ ﻗــﻬﺮ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﻣـــــﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐـﺴﯽ ﺟـــﺎﻣـــــﻮ
ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ …
کســــــی ﮐﻪ ﻫــــﻤﯿﺸــﻪ ﻣﺜـــــﻞ ﮐﻮﻩ ﭘــــــــﺸـــــﺘﻢ ﻫﺴــــﺖ …
♥ﻋﺎﺷــﻖ کـــسی ﺷـﺪﻡ کــﻪ ﯾــﻪ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﺷـــﻮ ﺑﻪ ﺩﻧـــیا نمیـــــدم♥
عاشق کســــے کــه
بهـــم یــــاد داد از آدمــــای بی لیاقـــــت بگــذرم
عاشـــــق کســــے کــه با وجــــودش قلـــب سختــــه مـــنو ,با عشــــقش تسخیـــر کـــــرد…

 

دانلود عکس نوشته دخترونه , عکس پروفایل دخترونه جدید

دانلود عکس نوشته دخترونه , عکس پروفایل دخترونه جدید

دانلود عکس نوشته دخترونه , عکس پروفایل دخترونه جدید

عکس دخترونه

دانلود عکس نوشته,عکس های دخترونه, عکس نوشته دخترونه, عکس پروفایل, عکس دخترونه جدید , پروفایل دخترونه,عکس دخترونه پروفایل

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس نوشته های دلم گرفته به همراه متن و شعر برای پروفایل

عکس نوشته های دلم گرفته به همراه متن و شعر برای پروفایل را در این بخش برای شما عزیزان آماده کردیم و امیدواریم مورد...