عکسهای عاشقانه متن دار | عکس غمگین متنی 95 عکسهای عاشقانه متن دار | عکس غمگین متنی 95

عکسهای عاشقانه متن دار | عکس غمگین متنی ۹۵

عکس عاشقانه, دانلود عکس عاشقانه, عکسهای غمگین, عکس متن دار رمانتیک, عکس دختر تنها, عکس غمگین پسر

عکسهای عاشقانه متن دار | عکس غمگین متنی 95

عکسهای عاشقانه متن دار | عکس غمگین متنی ۹۵

عکسهای عاشقانه متن دار | عکس غمگین متنی 95

جدیدترین تصاویر و عکسهای عاشقانه غمگین و زیبای متن دار برای سال ۹۵ رو در این مطلب مشاهده بفرمایید.

عکسهای عاشقانه متن دار | عکس غمگین متنی 95

عکسهای عاشقانه متن دار | عکس غمگین متنی 95

عکس عاشقانه, دانلود عکس عاشقانه, عکسهای غمگین

عکسهای عاشقانه متن دار | عکس غمگین متنی 95

عکسهای عاشقانه

عکسهای عاشقانه متن دار | عکس غمگین متنی 95

 عکس متن دار رمانتیک, عکس دختر تنها

عکسهای عاشقانه متن دار | عکس غمگین متنی 95

عکسهای عاشقانه متن دار | عکس غمگین متنی 95

عکسهای عاشقانه متن دار , عکس غمگین متنی 95

هر زمان بیکس شدی تنها شدی یادم بکن

هر زمان هم خانه با غمها شدی یادم بکن

روشنی هایت که هیچ اما اگر روزی عزیز

خسته از تاریکی و شبها شدی یادم بکن

من که امشب میروم فردا دگر پیشت نی ام

گر شبی در حسرت فردا شدی یادم بکن

مانده در گوشم که گفتی کل دنیایت شدم !

هر زمان بیزار از این دنیا شدی یادم بکن

پیش او حالا نشستی گر زمانی همچو من

گفت عزیز دل عجب زیبا شدی یادم بکن

بوسه ای زد مستِ از لبها شدی یادم بکن

مرده ام از دوریت حالا به خاکم خفته ام

گر تو روزی عابر اینجا شدی یادم بکن

عکسهای عاشقانه متن دار , عکس غمگین متنی 95

عکس عاشقانه غمگین

عکسهای عاشقانه متن دار , عکس غمگین متنی 95

 

 عکسهای غمگین, عکس متن دار رمانتیک, عکس غمگین پسر

عکسهای عاشقانه متن دار , عکس غمگین متنی 95

 

عکس عاشقانه, دانلود عکس عاشقانه, عکسهای غمگین

عکس عاشقانه, دانلود عکس عاشقانه, عکس دختر تنها

عکس عاشقانه, دانلود عکس عاشقانه, عکسهای غمگین عکس عاشقانه, دانلود عکس عاشقانه, عکسهای غمگین

عکسهای غمگین

عکس عاشقانه, دانلود عکس عاشقانه, عکسهای غمگین

عکسهای عاشقانه غمگین متنی ۹۵

عکس عاشقانه, دانلود عکس عاشقانه, عکسهای غمگین

دانلود عکس عاشقانه, عکسهای غمگین, عکس متن دار رمانتیک

 عکس غمگین متنی ۹۵

دانلود عکس عاشقانه, عکسهای غمگین, عکس متن دار رمانتیک

فردا که جمعه بیاید
کمی بی حوصله می شوم…
چه زمستان غم انگیزی
در پس ِ عطر جامانده ات
چه سخت است نفس کشیدن
و این سرفه های چرکی
کمی بی حوصله ام کرده است…
فردا که جمعه بیاید
هوای این خانه انقدر آلوده خواهد شد که زندگیم را به زوال بکشاند
ممکن است فردا زندگی خسته شود
و چه درد آور است که باید برای جمعه های بی تو چمدان بخرم…
چمدان را به عمد در کوچه جابگذارم
و درد واقعی این است که باید فراموشت کنم
فردا با نیامدنت قرار گذاشته ام
و نگران حرف هایی که نمیزنی هستم
باید از فردا
آرام آرام لبخند هایم را جمع کنم
…کمی قدم بزنم
حالم تعادل ندارد
و بیرون از خانه شاید باران ببارد
باید صبور بود…
باید بگذریم و برویم!
کسی برای نجات ما نخواهد آمد.
و جمعه یعنی انبوه دلتنگی
به وقت تنهایی…

دانلود عکس عاشقانه, عکسهای غمگین, عکس متن دار رمانتیک

عکسهای عاشقانه متن دار ۹۵

دانلود عکس عاشقانه, عکسهای غمگین, عکس متن دار رمانتیک

دانلود عکس عاشقانه, عکسهای غمگین, عکس متن دار رمانتیک

این عصرهای بارانی عجیب بوی نفس های تو را می دهد

گویی تو اتفاق میفتی و من دچار می شوم

تمام “من” دارد “تو” میشود

دانلود عکس عاشقانه, عکسهای غمگین, عکس متن دار رمانتیک

دانلود عکس عاشقانه, عکسهای غمگین, عکس متن دار رمانتیک

عکس عاشقانه

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین 2020

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین عکس پروفایل جدید دخترونه ۲۰۲۰ , عکس پروفایل شیک, پروفایل دخترونه خاص, عکس عاشقانه غمگین,...