عکسهای عاشقانه بدون متن برای پروفایل عکسهای عاشقانه بدون متن برای پروفایل

عکسهای عاشقانه بدون متن برای پروفایل

عکس عاشقانه, عکس غمگین عاشقانه, عکسهای بدون متن, عکس عاشقانه برای پروفایل,عکسهای عاشقانه

عکسهای عاشقانه بدون متن برای پروفایل

عکسهای عاشقانه بدون متن برای پروفایل

عکسهای عاشقانه بدون متن برای پروفایل

عکس عاشقانه برای اینستاگرام

عکسهای عاشقانه بدون متن برای پروفایل

عکسهای عاشقانه بدون متن برای پروفایل

رقص باید که عجین با دف و سرنا بشود
باده خــوب است بـــه اندازه مهیا بشود
داده ام دخترکان سیب بریزند به حوض
گفته ام تا همـه جــا هلهله برپا بشود
شاعران با غزل نیمه تمام آمده اند
دامنت را بتکان قافیــــه پیدا بشود
روسری سر کن و نگذار میان من و باد
سر آشفتگی مـــوی تـــو دعـــوا بشود
هیچکس راهی میخانه نخواهد شد اگر
راز سکر آور چشمـــان تـــو افشا بشود
بلخ تا قونیه از چلچله پر خواهد شد
قدر یک ثانیه آغوشت اگـــر وا بشود
حیف ! یک کـــوه مذابی و کماکان باید
عشوه هایت فقط از دور تماشا بشود

عکسهای عاشقانه بدون متن برای پروفایل

عکسهای عاشقانه بدون متن برای پروفایل

عکس عاشقانه , عکس غمگین عاشقانه , عکسهای بدون متن

عکسهای عاشقانه بدون متن برای پروفایل

عکسهای عاشقانه بدون متن برای پروفایل

عکس عاشقانه , عکس غمگین عاشقانه , عکسهای بدون متن

عکسهای عاشقانه بدون متن برای پروفایل

عکسهای عاشقانه بدون متن برای پروفایل

عکس عاشقانه , عکس غمگین عاشقانه , عکسهای بدون متن

عکس عاشقانه, عکس غمگین عاشقانه, عکسهای بدون متن

عکس عاشقانه, عکس غمگین عاشقانه, عکسهای بدون متن

 عکس عاشقانه برای پروفایل , عکسهای عاشقانه

عکس عاشقانه, عکس غمگین عاشقانه, عکسهای بدون متن

عکس عاشقانه, عکس غمگین عاشقانه, عکسهای بدون متن

 عکس عاشقانه برای پروفایل , عکسهای عاشقانه

عکس عاشقانه, عکس غمگین عاشقانه, عکسهای بدون متن

عکس عاشقانه, عکس غمگین عاشقانه, عکسهای بدون متن

دلتنگ مثل لحظه ی دیدار می روم
بیزارم از زمانه و بیزار می روم
پر می کنم ز خاطره ات کوله بار را
حالا که از کنار تو انگار می روم
در خاطرم نشسته ای و خوش نشسته ای
اما من از خیالِ تو هر بار می روم
بستی تمامِ پنجره ها را یکی یکی
باشد مرا به حادثه بسپار می روم
باشد مرا رها کن و انکار کن مرا
انکار کن مرا که به انکار می روم
“در کوی ما شکسته دلی می خرند و بس”
پس با دلِ شکسته به بازار می روم
تقدیم می کنم به تو این شعرِ تازه را
آن را به یادگار نگهدار، می روم

عکس عاشقانه برای اینستاگرام, عکس عاشقانه برای پروفایل,عکسهای عاشقانه

عکس عاشقانه برای اینستاگرام, عکس عاشقانه برای پروفایل,عکسهای عاشقانه

عکس عاشقانه برای اینستاگرام, عکس عاشقانه برای پروفایل,عکسهای عاشقانه

عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه برای اینستاگرام, عکس عاشقانه برای پروفایل,عکسهای عاشقانه

عکس عاشقانه برای اینستاگرام, عکس عاشقانه برای پروفایل,عکسهای عاشقانه

عکس عاشقانه برای اینستاگرام, عکس عاشقانه برای پروفایل,عکسهای عاشقانه

عکس عاشقانه

 عکسهای بدون متن, عکس عاشقانه برای پروفایل,عکسهای عاشقانه

 عکسهای بدون متن, عکس عاشقانه برای پروفایل,عکسهای عاشقانه

معنی فاصله ها چیست برایم بنویس
درد این واژه سرا چیست برایم بنویس
تو تماشاگر من بلکه نه من فاصله ای
علت دوری ما چیست برایم بنویس
همه جا غرق دعا میشوم از آمدنت
معنی اشک و دعا چیست برایم بنویس
خون دل خوردنت از بار گناهان من است..
معنی شرم و حیا چیست برایم بنویس
مثنوی نه ، غزلی نه ، نه قصیده گلم
مصرع از درس وفا چیست برایم بنویس
دست من را تو نگیری به زمین می افتم
حکمت دست شما چیست برایم بنویس
تو برایم بنویسی به یقین میفهمم
حرمت عشق کجا هست … برایم بنویس…

 عکسهای بدون متن, عکس عاشقانه برای پروفایل,عکسهای عاشقانه

 عکسهای بدون متن, عکس عاشقانه برای پروفایل,عکسهای عاشقانه

 عکسهای بدون متن, عکس عاشقانه برای پروفایل,عکسهای عاشقانه

 عکسهای بدون متن, عکس عاشقانه برای پروفایل,عکسهای عاشقانه

عکسهای عاشقانه برای پروفایل

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین 2020

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین عکس پروفایل جدید دخترونه ۲۰۲۰ , عکس پروفایل شیک, پروفایل دخترونه خاص, عکس عاشقانه غمگین,...