جملکسهای زیبای عاشقانه | عکس نوشته های عاشقانه جملکسهای زیبای عاشقانه | عکس نوشته های عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه | عکس نوشته های عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه, عکس متن دار عاشقانه, عکس های عاشقانه جدید, عکس نوشته عاشقانه, شعرگرافی, تکست گرافی, جملکس عاشقانه, عکس نوشته عاشقانه.

جملکسهای زیبای عاشقانه | عکس نوشته های عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه ، عکس نوشته های عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه | عکس نوشته های عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه , عکس نوشته های عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه , عکس نوشته های عاشقانه

گذار سر بــه سینه ی من در سکوت ، دوست
گاهی همین قشنگ ترین شکل گفت و گوست

بگذار دست های تـــو با گیسوان من
سربسته باز شرح دهند آنچه مو به موست

دلواپس قضاوت مردم نباش ، عشق
چیزی که دیر می برد از آدم آبروست!

آزار می رسانــم اگـــر خشمگیــن نشو
از دوستان هرآنچه به هم می رسد ، نکوست

من را مجال دلخوشی بیشتر نداد
ابری که آفتاب دمی در کنار اوست

آغــوش وا کن ابر! مرا در بغـل بگیــر!
بارانی ام شبیه بهاری که پیش روست

 

جملکسهای زیبای عاشقانه , عکس نوشته های عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه , عکس نوشته های عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه , عکس نوشته های عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه, عکس متن دار عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه, عکس متن دار عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه, عکس متن دار عاشقانه

 شعرگرافی , تکست گرافی, جملکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه

عکس های عاشقانه جدید, شعرگرافی, تکست گرافی

عکس های عاشقانه جدید, شعرگرافی, تکست گرافی

دارم عادت میدهم دل را به بوی رفتنت
عشق هم رسوا شده از آبروی رفتنت

من نه امشب , هر شبم را در عزایت مانده ام
قلب مشکی پوش من پر زد به سوی رفتنت

در نگاه ساکت نیمایی ام جا مانده است
رد پای آخر برفی به کوی رفتنت

بی تو معنای زمستان را چه خوب از بر شدم
در بهاری که در آن خشکید جوی رفتنت

من دو روی سکه ی قلب تو را نشناختم
سکه را انداختم زیر است روی رفتنت

گفته اند از هر طرف خوانی همان درد است درد
آن منم چون بغض یکرنگ گلوی رفتنت

قصه ی جادوی چشمانت چو مو باریک شد
یکقدم تا پارگی مانده به موی رفتنت

فرق دارد آخر این قصه با هر قصه ای

عکس های عاشقانه جدید, شعرگرافی, تکست گرافی

تکست گرافی, جملکس عاشقانه, عکس نوشته عاشقانه

جملکس های زیبای عاشقانه

تکست گرافی, جملکس عاشقانه, عکس نوشته عاشقانه

 عکس های عاشقانه جدید , عکس نوشته عاشقانه

تکست گرافی, جملکس عاشقانه, عکس نوشته عاشقانه

تکست گرافی, جملکس عاشقانه, عکس نوشته عاشقانه

ذلم تو را چه میشود مگر تو را قرار نیست؟
مگر به فصل عاشقی بکام تو بهار نیست؟
مگر نه اینکه عاشقان بخود نظر نمیکنند؟
چرا نگاه خسته ات بسوی آن نگار نیست؟
به صبح و شامت ای دلم زبان چرا گرفته ایی؟
ولی به پیش آن نگار جرات و اختیار نیست.
سکوت می کشد مرا ببین تو حالت مرا
تو خود بخوان حدیث دل که خط آشکار نیست.
مرا ببخش چون نظر تو سوی آن دلی کنی
که یک اثر ز دل در او به رسم یلدگار نیست
ز دست یارم این زمان دلم به تنگ آمده
به وعده های دور او همت و اعتبار نیست
مشو پریش ای قلم که عاقبت همان شود
بجز رضا به درگهش چاره و افتخار نیست.

جملکسهای زیبای عاشقانه , عکس متن دار عاشقانه, عکس نوشته عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه , عکس متن دار عاشقانه, عکس نوشته عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه , عکس متن دار عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه , عکس متن دار عاشقانه, عکس نوشته عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه , عکس متن دار عاشقانه, عکس نوشته عاشقانه

از غم خبری نبود اگر عشق نبود
دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود

بی رنگ تر از نقطه موهومی بود
این دایره کبود اگر عشق نبود

جملکسهای زیبای عاشقانه , عکس متن دار عاشقانه, عکس نوشته عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه , عکس متن دار عاشقانه, عکس نوشته عاشقانه

جملکسهای زیبای عاشقانه , عکس نوشته های عاشقانه

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین 2020

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین عکس پروفایل جدید دخترونه ۲۰۲۰ , عکس پروفایل شیک, پروفایل دخترونه خاص, عکس عاشقانه غمگین,...