بزرگترین و کوچکترین واحدهای زمان کدامند بزرگترین و کوچکترین واحدهای زمان کدامند

بزرگترین و کوچکترین واحدهای زمان کدامند

بزرگترین و کوچکترین واحدهای زمان کدامند ما به برخی از این تعداد اشاره می کنیم که پر کاربردترین هستند تعداد زیادی مقیاس زمان وجود دارد. 

بزرگترین و کوچکترین واحدهای زمان کدامند

۱ پیکو ثانیه (یک تریلیونیوم ثانیه) تقریباً کوتاه ترین مقیاس زمانی است که در حال حاضر می توانیم با دقت آن را اندازه گیری کنیم.

۱ نانو ثانیه (یک میلیاردم ثانیه) ۲ تا ۴ نانو ثانیه مدت زمانی است که رایانه خانگی معمولی صرف می کند تا یک دستور نرم افزاری را اجرا کند.

۱ میکروثانیه (یک میلیونیم ثانیه)

۱ میلی ثانیه (یک هزارم ثانیه) سریع ترین زمان برای گرفتن عکس است. تصویری که در یک هزارم یک ثانیه گرفته می شود معمولاً کل حرکت انسان را متوقف می کند.

۱ سانتی ثانیه (۱ صدم ثانیه) مدت زمان لازم برای زدن برق یک رعد و برق است.

۱ دسی ثانیه (یک دهم یک ثانیه) یک چشم به هم زدن.

۱ ثانیه – قلب یک انسان به طور متوسط ​​ یک بار در هر ثانیه می زند.

۶۰ ثانیه یک دقیقه. وقت طلا است.

۲ دقیقه مدت زمانی که یک فرد می تواند نفسش را نگه دارد.

۵ دقیقه مدت زمانی که فرد می تواند پشت چراغ قرمز منتظر بماند!

۶۰ دقیقه یک ساعت؛ مدت زمانی که یک فرد می تواند در کلاس درس بدون وول زدن بنشیند.

۸ ساعت یک روز کاری معمولی در ایران و بسیاری از کشورهای جهان، همین طور مقدار خوابی که معمولاً فرد هر شب به آن نیاز دارد.

۲۴ ساعت – یک روز  مدت زمانی که طول می کشد تا سیاره زمین یک بار به دور محورش بچرخد.

۷ روز یک هفته

♦  ۴۰ روز حداکثر مدت زمانی که انسان می تواند بدون غذا زنده بماند.

۳۶۵.۲۴ روز یک سال؛ مدت زمانی که طول می کشد سیاره زمین مدارش به دور خورشید را بپیماید.

♦  ۱۰ سال یک دهه

۷۵ سال طول عمر متوسط انسان ها.

♦  ۵۰۰۰ سال مدت زمانی که وقایع آن ثبت تاریخی شده.

۵۰۰۰۰ سال مدت زمانی که انسانهای هوشمند (هومو ساپینس) به صورت یک گونه وجود دارند.

♦  ۶۵ میلیون سال زمانی که دایناسورها منقرض شده اند.

♦  ۲۰۰ میلیون سال مدت زمانی که پستانداران به وجود آمده اند.

♦  ۴-۳.۵ میلیارد سال مدت زمانی که حیات بر روی زمین وجود داشته است.

♦   ۴.۵ میلیارد سال سن سیاره زمین.

۱۵-۱۰ میلیارد سال سن جهان پس از انفجار بزرگ.

منبع: www.020.ir

دانستنیها

آرشیو

آیا مفهوم خود من وجود خارجی دارد؟

آیا مفهوم خود من وجود خارجی دارد؟ خود من مفهومی است که مسلما در صحبت های روزانه زیاد به کار می رود و زیاد...