شعر کودکانه قشنگ لالایی شعر کودکانه قشنگ لالایی

شعر کودکانه قشنگ لالایی

شعر کودکانه ، قصه های کودکانه ، ترانه کودکان ، داستان کودک ، قصه های کودکان ، شعر لالایی ، شعر کودکانه لالایی

شعر کودکانه قشنگ لالایی

لالا لالا گل پونه

گل زیبای بابونه

بپوش از برگ گل پیرهن

هواگرمه تابستونه


لالالالاشب تیره

بخواب گلبرگ من!دیره

تموم ماهیا خوابن

چرا خوابت نمی گیره؟

لالا مهتاب ازاون بالا

تورومی بینه وحالا

می گه این بچه ی شیطون

نگرده پس چرا لالا؟


می ره می تابه اون دو را

به روی تپه ماهو را

به روی گل که خوابیده

کنار بچه زنبورا


لالالالاخبر لالا

شده فصل سفر لالا

یکی رفت و یکی اومد

لالاچشما به درلالا


لالالالاخبراومد

پرنده از سفر اومد

یکی بال وپرش واشد

یکی بی بال و پر اومد

 

  

 

لالادنیا گذرگاهه

گذرگاهی که کوتاهه

یکی رفته یکی مونده

یکی الان تو راهه


لالالالاگل پونه

که دنیا یک خیابونه

یکی رفت و یکی اومد

چرا؟هیچ کس نمی دونه!


لالالالاگل تازه

که شبها چشم تو بازه

ببین دنیا پر از رنگه

ببین دنیا پر از رازه


یه جا مهتابی و روشن

یه جا تاریک و بی روزن

یه جا صحرا و خارستون

یه جا باغ و یه جا گلشن

  

 


لالاصحرا پر از رنگه

دهان چشمه ها تنگه

نگاه آسمون صافه

دل کوهها پر از سنگه


لالاکه چشم تو نازه

دهان درّه ها بازه

ببین از خستگی انگار

کشیدن باز خمیازه


لالا شب توی باغ اومد

باهاش صد تا چراغ اومد

حریر خواب هم کم کم

به روی چشم زاغ اومد


ستاره می زنه سوسو

می خوابه بچه ی راسو

می خوابن کفشدوزکها

می خوابه موشی ترسو


لالا کن درّه می خوابه

کنارش برّه می خوابه

گل من شب پره پیشت

می آد یک ذرّه می خوابه


لالا کن شیر می خوابه

گوزن پیر می خوابه

میون درّه ی ساکت

گل انجیر می خوابه

 

 


لالالالالالالایی

چراغ خونه ی مایی

دیگه از شب نمی ترسم

تو مهتابی تو زیبایی


تو این جایی لالالایی

گل مایی لالالایی

بمونی تا ابد پیشم

نری جایی لالالایی


لالادنیا پر از رنگه

یه جا صلحه یه جا جنگه

لالاهرجا که آشوبه

دلا غمگینه و تنگه


لالا دنیا پر از نوره

پر از عشقه پراز شوره

ولی گاهی تو می بینی

دلا از همدیگه دوره

 

  

لالا لالاشب تاره

درخت سیب بیداره

لپ سیبا همه سرخه

درخت انگار تب داره!


لالالالاگل سنبل

نشسته توی ایوون گل

هواگرمه که این طوری

عرق کرده تن بلبل


لالالالاگل گندم

لالاخوابن همه مردم

نترس ازشهر خواب امشب

کسی اونجا نمی شه گم


لالالالاگل صدپر

گل نیلوفر مادر

بخواب آروم که می خنده

شب زیبای شهریور

 

سروده:مریم اسلامی

شعر کودکانه قشنگ لالایی

شعر و قصه های کودکانه

آرشیو

متن ادبی و انشا در مورد نیمه شعبان و ولادت امام زمان (عج)

انشا در مورد انتظار انشا در مورد انتظار امام زمان انشا احساسی در مورد امام زمان انشا در مورد امام زمان به زبان عادی...