شعر کودکانه زیبای اقا خرگوشه شعر کودکانه زیبای اقا خرگوشه

شعر کودکانه زیبای اقا خرگوشه

کودکان ، قصه کودکان ، قصه کودک ، قصه ، شعر کودکان ، شعر کودک ، شعر های کودکان ، شعر اقا خرگوشه ، موش ، قصه اقا خرگوشه

شعر کودکانه زیبای اقا خرگوشه

یک روز یه آقا خرگوشه

رسید به یه بچه موشه موشه

موشه دوید تو سوراخ

 

خرگوشه گفت : آخ

 

وایسا، وایسا، کارت دارم

 

من خرگوش بی آزارم

 

بیا از سوراخت بیرون

 

نمی خوای مهمون

 

یواش موشه اومد بیرون

 

یه نگاهی کرد به مهمون

 

 

دید که گوشاش درازه

دهنش بازه، بازه

 

شاید می خواد بخوردم

 

یا با خودش ببردم

 

پس می رم پیش مامانم

 

آنجا می مونم

 

مادر موشه عاقل بود

 

زنی با هوش و کامل بود

 

یه نگاهی کرد به مهمون

 

گفت ای بچه جون!

 

این خرگوشه

خیلی خوب و مهربونه

 

پس برو پیشش سلام کن

 

بیارش خونه

 

شعر کودکانه زیبای اقا خرگوشه

شعر و قصه های کودکانه

آرشیو

متن ادبی و انشا در مورد نیمه شعبان و ولادت امام زمان (عج)

انشا در مورد انتظار انشا در مورد انتظار امام زمان انشا احساسی در مورد امام زمان انشا در مورد امام زمان به زبان عادی...