شعر کودکانه گنجشک بی احتیاط شعر کودکانه گنجشک بی احتیاط

شعر کودکانه گنجشک بی احتیاط

 قصه کودک ، قصه کودکان ، قصه برای کودکان ، گنجشک ، قصه گنجشک ، شعر گنجشک ، قصه جدید برای کودکان ، قصه گنجشک بی احتیاط

شعر کودکانه گنجشک بی احتیاط

من تو حیاط خونه

گذاشتم آب و دونه

تا گنجشکا آب بخورن

دون بخورن،

یه کم خرده نون بخورن

گنجشک ریزه میزه

الآن توی حیاطه

وای چه بی احتیاطه!

توی حیاط خونه

دنبال آب و نونه

جیک و جیک و جیک

دون می خوره

خرده های نون می خوره

نمی دونه رو دیوار

یه گربه در کمینه

داره اونومی بینه

گنجشک خبر نداره

گربه ی شیطون بلا

تو فکر یک شکاره

منم میرم توی حیاط

میگم آهای بی احتیاط

بپر برو که گربه

الآنه در کمینه

داره تورو می بینه

گنجشک ریزه میزه

می پره روی پشت بوم

از اونجا هم پر میزنه

میره به سوی آسمون

گربه ی چاق تپلو

میگه میو میو میو

غذای من کجا رفت؟

پر زد و تو هوا رفت

 

 

شعر کودکانه گنجشک بی احتیاط

شعر و قصه های کودکانه

آرشیو

متن ادبی و انشا در مورد نیمه شعبان و ولادت امام زمان (عج)

انشا در مورد انتظار انشا در مورد انتظار امام زمان انشا احساسی در مورد امام زمان انشا در مورد امام زمان به زبان عادی...