عکس عاشقانه غمگین - عکس عاشقانه متن دار جدید عکس عاشقانه غمگین - عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس عاشقانه غمگین

عکس های عاشقانه دختر و پسر, عکسهای عاشقانه جدید, عکس عاشقانه غمگین 

عکسهای عاشقانه خفن, عکس عاشقانه متن دار, عکس عاشقانه زیبا, عکس عاشقانه جدید

عکس عاشقانه غمگین - عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس عاشقانه غمگین – عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس عاشقانه غمگین - عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس عاشقانه , عکس غمگین , عکس متن دار

عکس عاشقانه غمگین - عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس عاشقانه غمگین - عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس جدید , عکس عاشقانه جدید , عکس عاشقانه غمگین

photos romantic sad2

عکس عاشقانه غمگین - عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس عاشقانه غمگین - عکس عاشقانه متن دار جدیدعکس عاشقانه زیبا , عکس عاشقانه جدید

عکس عاشقانه غمگین - عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس عاشقانه غمگین - عکس عاشقانه متن دار جدید

عکسهای عاشقانه خفن , عکس عاشقانه متن دار

عکس های عاشقانه دختر و پسر

عکسهای عاشقانه جدید

عکس های عاشقانه دختر و پسر

عکس عاشقانه غمگین

عکسهای عاشقانه خفن

عکسهای عاشقانه جدید , عکس عاشقانه غمگین

عکس عاشقانه متن دار

عکس عاشقانه زیبا, عکس عاشقانه جدید

عکس عاشقانه غمگین – عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس عاشقانه غمگین - عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس عاشقانه غمگین ,عکس عاشقانه متن دار جدید

عکسهای عاشقانه خفن , عکس عاشقانه متن دار

عکس عاشقانه غمگین ,عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس عاشقانه غمگین ,عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس های عاشقانه جدید و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

عکس عاشقانه غمگین ,عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس عاشقانه ,عکس غمگین ,عکس متن دار

عکس عاشقانه زیبا , عکس عاشقانه جدید

عکس عاشقانه ,عکس غمگین ,عکس متن دار

عکس عاشقانه ,عکس غمگین ,عکس متن دار

عکس عاشقانه , عکس غمگین , عکس متن دار

عکس عاشقانه غمگین - عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس عاشقانه غمگین - عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس عاشقانه غمگین ، عکس های عاشقانه دختر و پسر

.

امشب به یُمن ِدیدنت قفل ازدلم وا میکنم
جشنی به استقبال ِتو درکوچه برپا میکنم
درب ِدلم را بعدتو بر روی ِهرکس بسته ام
ماندم به دیدار ِتو و امروز و فردا میکنم

گردو غبار رفتنت خوابیده روی شیشه ها
روی غبار ِ شیشه ها از شوق تو ها میکنم

قلبم درون سینه ام بی تاب ِدیدارت شده
چندان فشارم میدهداین پا و آن پا میکنم
چندین زمستان میشود دلتنگِ دیدارِ توام
پیشم بمانی جان به تو،جانانه اهدامیکنم

ششدانگ ِقلبم رافقط بهرِتو پنهان کرده ام
اکنون که برگشتی سَنَد بهرِ توامضا میکنم

دور از تو بیمارم گلم باید بمانی پیش من
ترکم نکن ای عشق ِمن، از تو تمنا میکنم

عکس عاشقانه غمگین - عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس عاشقانه غمگین - عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس عاشقانه متن دار جدید

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین 2020

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین عکس پروفایل جدید دخترونه ۲۰۲۰ , عکس پروفایل شیک, پروفایل دخترونه خاص, عکس عاشقانه غمگین,...