اس ام اس (sms) های عاشقانه جدید اس ام اس (sms) های عاشقانه جدید
اس ام اس ( sms) های عاشقانه جدید
اس ام اس (sms) های عاشقانه جدید

از زندانی پرسیدند:جرم؟..گفت:رفاقت…گفتند:بیشتر توضیح بده…آه سردی کشید وگفت:به رسم رفاقت بماند

*******************************************

ادامه مطلب…
مات شدم ازرفتنت!!! هیچ میزشطرنجی هم درمیان نبود این وسط فقط یک دل بود که حالانیست….

*******************************************
چه قشنگ دورم زدی …. زمانی که فکر میکردم دورم میگردی….

*******************************************
سرد نیست ………
دلتنگی است که به لرزه انداخته چهار ستون دلم را….

*******************************************
هزاران دست هم به سویم دراز شود پس خواهم زد……… تنها تمنای دستان تو را دارم….

*******************************************
دلم را تهدید کردم بهانه ات رانگیرد…….. وگرنه میدهم دوباره بسوزانی اش

*******************************************
عشق یعنی :

چون خورشید، تابیدن بر شب های دوست و چون برف ، ذوب شدن بر غم های دوست . . .

*******************************************

بیچاره من!!!!  کسی را پاشویه میکردم که در تب دیگری میسوخت

*******************************************

بیا حواس تقدیر را پرت کنیم ….تو صدایش کن ، من دزدکی فاصله ها را برمیدارم

*******************************************
دلم کمی هوا میخواهد اما در سرنگ……….. خسته ام

*******************************************

زمانی میرسد که آدمی دست به خودکشی میزند نه اینکه یک تیغ بردارد رگش  را بزند نه……….
قید احساسش را میزند

*******************************************

سیگاریم کرد و رفت…. کسی که به قلیان کشیدنم گیر میداد

*******************************************
دلگیرم از مرغ هایی که دانه خوردنشان پیش ما بود  ولی حالا برای دیگران تخم میگذارند ……
بگذار بروند میدانم روزی بوی کباب شدنشان به مشامم میرسد….

*******************************************
دلگیرم از عشق هایی که اول مثل دود قلیان بزرگ میشوند بعد محو……….

*******************************************

آغوش باش و مرا به اندازه تمام اشتباهاتم بغل کن


*******************************************
چراغ قرمز بوی نان میدهد برای گلفروشی که تمام آرزویش قرمز شدن چراغ بود

*******************************************

      قشنگ ترین کنسرت دنیا صدای نفس نفس زدن تو در آغوشم است…

اس ام اس

آرشیو

جملات آموزنده درمورد بخشش و گذشت

اس ام اس بخشش, جملات آموزنده درمورد بخشش, پیامک بخشش اس ام اس بخشش, جملات آموزنده درمورد بخشش در این مطلب از ابرتازه ها...