آموزش نقاشی جغد اخمالو آموزش نقاشی جغد اخمالو

آموزش نقاشی جغد اخمالو

 آموزش نقاشی کودکان ،  نقاشی جغد  ، آسان نقاشی کنید ، طرز کشیدن جغد اخمالو

آموزش نقاشی جغد اخمالو | سرگرمی های کودکانه ، آموزش نقاشی کودکان

 

همانطور که می بینید نقاشی امروز ما مربوط به یک جغد اخمالو است. شکل ظاهری او کمی او را اخمالو نشان می دهد وگرنه حیوان بد اخلاقی نیست.

 

جغد طبق طبیعتش شبها بیدار است و روز ها در خواب به سر می برد. اما برای کشیدن یک جغد کارتونی با ما همراه شوید تا کشیدن آن برایتان مثل آب خوردن شود.

با چند خط ساده کشیدن پیش طرح را آغاز می کنیم. از دو بیضی استفاده کنید و شکل کلی بدن او را بکشید.

همانند خطوط سبز دو خط صاف برای گوش هایش و دو دایره برای پاهایش بکشید.

 

آموزش نقاشی(جغد اخمالو) | سرگرمی های کودکانه ، آموزش نقاشی کودکان

جزئیات را کم کم و با دقت به آن اضافه کنید. ابتدا یک نوک کوچک برای آن بکشید و سپس خطوط ابروهایش را برای او رسم کنید. فرم ابروهایش او را کمی اخمو می کند.

با استفاده از دو دایره هر یک از چشم های او را بکشید.می بینید که خیلی ساده می توانید این کار را انجام دهید.

 

آموزش نقاشی(جغد اخمالو) | سرگرمی های کودکانه ، آموزش نقاشی کودکان

روی صورت و بدن جغد از پر های زیادی پوشیده شده است. برای کشیدن کمی از آنها کافی است مطابق شکل عمل کنید و با دو خط آن را بکشید.

برای کشیدن گوش های جغد کمی دقت کنید و به شکل های زیر بیشتر توجه کنید.

از دو خط که شبیه به هلال است، برای مشخص کردن بال هایی که به بدن او چسبیده استفاده کنید.

 

آموزش نقاشی(جغد اخمالو) | سرگرمی های کودکانه ، آموزش نقاشی کودکان

پاهای جغد را بکشید و جزئیات بیشتری به آن اضافه کنید تا نقاشی شما کامل شود تا بتوانید آن را رنگ کنید.

برای جغد خود یک جایی درست کنید تا بتواند روی آن بنشیند.می تواند یک شاخه ی درخت و یا یک تکه سنگ باشد.

بعد از اینکه جایی برای او کشیدید می توانید آن را رنگ کنید.

 

آموزش نقاشی(جغد اخمالو) | سرگرمی های کودکانه ، آموزش نقاشی کودکان

 

امیدوارم از این نقاشی لذت برده باشید و بر خلاف این جغد کارتونی ما همیشه خنده رو و شاد باشید.

 

منبع:tebyan.net

آموزش نقاشی جغد اخمالو

سرگرمی کودکان

آرشیو

چیستان برای کودکان دبستانی | 45 معمای کودکانه با جواب

چیستان برای کودکان دبستانی معمای کودکانه ساده ۱. من زنده نیستم، اما پنج انگشت دارم جواب: دستکش ✰✩☆✰✩☆✰ ۲. آن چیست که در طول...