لطیفه های جالب کودکانه لطیفه های جالب کودکانه

لطیفه های جالب کودکانه

 لطیفه خنده دار ، لطیفه خنده دار کودکانه ، لطیفه کودکانه ،  لطیفه جالب کودکانه

لطیفه های جالب کودکانه |  جوک خنده دار ، جک خنده دار غذای زنبورها

معلم: پسر! بگو ببینم چرا زنبورها گل می خورند؟

شاگرد: اجازه آقا! خوب معلومه حتماً دروازه بانشون خوب نیست.

 بیچاره مورچه ها

پدر: بچه جان! کار کردن را از این مورچه ها یاد بگیر. بیچاره ها دائماً کار می کنند و یک روز هم تفریح و استراحت ندارند.

بچه: پس باباجون! چطور روزهای جمعه که ما می رویم گردش، آن ها هم آمده اند؟

اسفناج

مادر: پسرم! بیا اسفناج بخور، آهن داره…

پسر: مامان جون! تازه آب خوردم، می ترسم زنگ بزنم…

 در داروخانه

مشتری: آقای دکتر شما برای موهای سفید چی دارید؟

دکتر داروساز: احترام بسیار

 سوال سخت

معلم از کاوه پرسید:

اگر دو دو تا بشه چهار تا، چهار چهار تا بشه شانزده تا، تو بگو شش شش تا چقدر می شه؟

کاوه با اعتراض جواب داد:

آقا انصاف داشته باشید. آسون آسون هاشو خودتون جواب می دهید، سخت هاشو باید من بگم.

منبع:تبیان

لطیفه های جالب کودکانه

سرگرمی کودکان

آرشیو

چیستان برای کودکان دبستانی | 45 معمای کودکانه با جواب

چیستان برای کودکان دبستانی معمای کودکانه ساده ۱. من زنده نیستم، اما پنج انگشت دارم جواب: دستکش ✰✩☆✰✩☆✰ ۲. آن چیست که در طول...