قیمت روز هارد اکسترنال در بازار قیمت روز هارد اکسترنال در بازار

قیمت روز هارد اکسترنال در بازار

قیمت هارد اکسترنال

قیمت هارد اکسترنال در بازار به شرح زیر است.
آخرین به روز رسانی : ۱ آبان ۱۳۹۳

نام وزن قیمت (تومان)
Western Digital Elements Portable 500 GB ۱۳۴ گرم ۱۵۹,۰۰۰
WD Elements Portable Hard Drive- 500GB ۱۳۴ گرم ۱۶۰,۰۰۰
Apacer SSD Pro II AS510S – 64GB ۱۶۰,۰۰۰
Hitachi X Mobile 500GB ۱۶۰,۰۰۰
Toshiba Stor.e Canvio – 500GB ۱۵۰ گرم گرم ۱۶۵,۰۰۰
ADATA SSD SP600 – 64GB ۷۶ گرم ۱۶۵,۰۰۰
ADATA SSD SP600 – 32GB ۷۶ گرم ۱۶۹,۰۰۰
Seagate Backup Plus – 500GB ۲۲۴ گرم ۱۷۲,۰۰۰
Western Digital Portable My Passport – 500GB ۱۳۸ گرم ۱۷۲,۰۰۰
Adata Dashdrive HV610 USB 3.0 – 500GB ۱۶۵ ۱۷۳,۰۰۰
Transcend SSD370 – 64GB ۵۲ گرم ۱۷۵,۰۰۰
Adata Dashdrive HV620 External Hard Drive – 500GB ۱۶۵ گرم ۱۷۵,۰۰۰
Western Digital My Passport Ultra Portable Hard Drive – 500GB ۱۶۰ گرم ۱۷۷,۰۰۰
Adata Dashdrive HV620 USB 3.0 – 500GB ۱۶۵ ۱۷۸,۰۰۰
Transcend StoreJet 25M3 USB 3.0 – 500GB ۲۱۶ گرم ۱۸۰,۰۰۰
Silicon Power Portable Hard Drive Diamond D05 – 500GB ۱۵۵ گرم ۱۸۰,۰۰۰
KingSton SSD V300 – 60GB ۸۶ گرم ۱۸۵,۰۰۰
Silicon Power Sata III SSD V60 – 60GB ۷۷ گرم ۱۹۵,۰۰۰
Adata DashDrive Durable HD650 – 500gb ۲۰۱ گرم ۱۹۵,۰۰۰
Silicon Power Portable Hard Drive Diamond D20 – 500GB ۱۳۵ گرم ۱۹۵,۰۰۰
A-DATA Portable NH13 500GB ۱۸۹ ۱۹۵,۰۰۰
ADATA Portable SH14 500GB ۲۱۰ ۱۹۷,۰۰۰
Silicon Power Portable Hard Drive Armor A15 – 500GB ۲۰۰ گرم ۱۹۹,۰۰۰
Sony HD-EG5 External Hard Drive – 500G ۲۲۰ گرم ۲۰۲,۰۰۰
Toshiba Stor.e Basics – 1TB ۱۸۰ گرم ۲۰۵,۰۰۰
ADATA Portable HD710 – 500GB ۲۲۰ گرم ۲۱۰,۰۰۰
Seagate External Expansion 1TB ۱.۴۰ ۲۱۵,۰۰۰
Western Digital Elements Portable Hard Drive – 1TB ۱۳۴ گرم ۲۱۶,۰۰۰
Adata Dashdrive HV620 External Hard Drive – 1TB ۱۶۵ گرم ۲۱۹,۰۰۰
WD Elements Portable Hard Drive- 1TB ۱۳۴ گرم ۲۲۳,۰۰۰
Silicon Power Stream S03 External Hard Drive – 1TB ۱۴۵ گرم ۲۲۵,۰۰۰
ADATA SSD SP900 – 64GB ۷۶ گرم ۲۲۵,۰۰۰
Silicon Power Diamond D03 Hard Drive – 1TB ۱۴۷ گرم ۲۲۸,۰۰۰
Seagate Backup Plus Desktop – 1TB ۱۰۸۰ گرم ۲۲۹,۰۰۰
Transcend StoreJet 25M3 USB 3.0 – 1TB ۲۱۶ گرم ۲۳۰,۰۰۰
Adata Dashdrive HV620 USB 3.0 – 1TB ۱۶۵ ۲۳۱,۰۰۰
Western Digital My Passport Ultra Portable Hard Drive – 1TB ۱۶۰ گرم ۲۳۲,۰۰۰
Seagate Backup Plus – 1TB ۲۲۴ گرم ۲۳۴,۰۰۰
Adata Dashdrive HV610 USB 3.0 – 1TB ۱۶۵ ۲۳۵,۰۰۰
HDD WD External MY Passport Essential Ultre 1TB Black USB3.0 ۱۶۰ گرم ۲۳۵,۰۰۰
Adata Dashdrive HV611 External Hard Drive – 1TB ۱۵۱ گرم ۲۳۹,۰۰۰
Silicon Power Diamond D05 External Hard Drive – 1TB ۱۵۵ گرم ۲۳۹,۰۰۰
Adata External HDD DashDrive Choise HC630 – 1TB ۱۶۰ گرم ۲۴۰,۰۰۰
Silicon Power Portable Stream S03 – 1TB ۱۴۵ گرم ۲۴۰,۰۰۰
Silicon Power Diamond D06 External Hard Drive – 1TB ۱۵۶ گرم ۲۴۵,۰۰۰
Silicon Power Hard Drive Armor A30 – 1TB ۱۸۱ گرم ۲۴۵,۰۰۰
Silicon Power Armor A30 External Hard Drive – 1TB ۱۸۱ گرم ۲۴۵,۰۰۰
A-DATA Portable NH13 1TB ۱۸۹ ۲۵۰,۰۰۰
ADATA SSD SX900 – 64GB ۷۶ ۲۵۰,۰۰۰
Silicon Power Armor A60 External Hard Drive – 1TB ۲۵۵ گرم ۲۵۵,۰۰۰
Adata External HDD DashDrive Durable HD650 – 1TB ۲۰۱ گرم ۲۵۵,۰۰۰
Silicon Power External Hard Drive Armor A80 – 1TB ۲۷۰ گرم ۲۵۸,۰۰۰
ADATA Portable HD710 – 750GB ۲۲۰ گرم ۲۶۰,۰۰۰
Adata NH13 External Hard Drive – 1TB ۱۶۵ گرم ۲۶۵,۰۰۰
Silicon Power Portable Armor A80 – 1TB ۲۷۰ گرم ۲۶۵,۰۰۰
Silicon Power Sata III SSD V60 – 120GB ۷۷ گرم ۲۶۵,۰۰۰
ADATA Portable HD710 – 1TB ۲۲۰ گرم ۲۶۸,۰۰۰
Silicon Power Armor A15 External Hard Drive – 1TB ۲۰۰ گرم ۲۶۹,۰۰۰
ADATA Portable SH14 1TB ۲۱۰ ۲۷۵,۰۰۰
Western Digital My Passport Slim – 1TB ۱۳۴ گرم ۲۷۵,۰۰۰
Western Digital Portable My Passport – 1TB ۱۹۴ گرم ۲۷۵,۰۰۰
KingSton SSD V300 – 120GB ۸۶ گرم ۲۸۵,۰۰۰
Apacer SSD Pro II AS510S – 128GB ۲۸۵,۰۰۰
Seagate External Expansion 2TB ۱.۴۰ ۲۹۰,۰۰۰
Western Digital External Hard Drive My Book – 2TB ۱۱۸۰ گرم ۲۹۴,۰۰۰
Sony HD-E1 External Hard Drive – 1T ۲۲۰ گرم ۲۹۹,۰۰۰
Seagate Backup Plus Desktop – 2TB ۱۰۸۰ گرم ۲۹۹,۰۰۰
Western Digital External My Book Essential 2TB ۱.۱۸ ۲۹۹,۰۰۰
Western Digital My Book External Hard Drive – 2TB ۱۱۸۰ گرم ۳۱۱,۰۰۰
Plextor M6S PX-128M6S 128GB ۳۱۸,۰۰۰
Western Digital Media Center TV Live Hub 1TB ۳۲۰,۰۰۰
GEIL SSD Zenith S3 – 120GB ۳۲۵,۰۰۰
Adata Premier SP610 SSD – 128GB ۷۰ گرم ۳۲۵,۰۰۰
Adata SSD SP900 – 128GB ۷۶ گرم ۳۳۰,۰۰۰
Silicon Power Sky Share H10 – 500GB ۲۵۵ گرم ۳۳۹,۰۰۰
Kingston SSD HyperX FURY – 120GB ۹۰.۰۳ گرم ۳۴۰,۰۰۰
Adata Dashdrive Elite HE720 Hard Drive – 1TB ۱۶۰ گرم ۳۵۹,۰۰۰
Western Digital Elements Portable Hard Drive – 2TB ۱۳۴ گرم ۳۶۰,۰۰۰
CORSAIR SSD Force Series GS – 128GB ۱۰۰ گرم ۳۶۰,۰۰۰
INTEL SSD 520 Series – 120GB ۳۶۵,۰۰۰
ADATA SSD SX900 – 128GB ۷۶ ۳۶۵,۰۰۰
Silicon Power Sky Share H10 External Hard Drive – 1TB ۲۵۵ گرم ۳۷۹,۰۰۰
Buffalo HD-PZU3 – 1TB ۲۳۰ گرم ۳۸۰,۰۰۰
Adata Dashdrive HV620 USB 3.0 – 2TB ۱۶۵ گرم ۳۸۴,۰۰۰
Seagate Backup Plus External Hard Drive – 2TB ۲۲۴ گرم ۳۸۵,۰۰۰
Adata NH13 External Hard Drive – 2TB ۱۶۵ گرم ۳۸۹,۰۰۰
Adata Dashdrive HV610 USB 3.0 – 2TB ۱۶۵ ۳۹۵,۰۰۰
Western Digital 3TB Purple Edition 64MB Cache ۶۰۰ گرم ۳۹۵,۰۰۰
Adata DashDrive Elite SE720 External SSD – 128GB ۱۱۰ گرم ۳۹۵,۰۰۰
Western Digital My Passport Ultra Portable Hard Drive – 2TB ۱۶۰ گرم ۳۹۶,۰۰۰
Silicon Power Stream S03 External Hard Drive – 2TB ۱۴۵ گرم ۳۹۹,۰۰۰
Silicon Power Diamond D05 External Hard Drive – 2TB ۱۵۵ گرم ۳۹۹,۰۰۰
Western Digital External Hard Drive My Book – 3TB ۱۱۸۰ گرم ۴۰۸,۰۰۰
Silicon Power Armor A60 External Hard Drive – 2TB ۲۸۰ گرم ۴۱۳,۰۰۰
Western Digital My Book Live – 1TB ۱۰۹۰ گرم ۴۱۵,۰۰۰
Silicon Power Armor A30 External Hard Drive – 2TB ۱۸۱ گرم ۴۱۵,۰۰۰
Silicon Power Diamond D06 External Hard Drive – 2TB ۱۷۴ گرم ۴۱۵,۰۰۰
Adata DashDrive Durable HD710 External Hard Drive – 2TB ۲۲۰ گرم ۴۱۵,۰۰۰
Western Digital Portable My Passport – 2TB ۲۳۰ گرم ۴۱۶,۸۰۰
Silicon Power Armor A80 External Hard Drive – 2TB ۲۷۰ گرم ۴۲۵,۰۰۰
Adata SSD XPG SX910 – 128GB ۶۸ ۴۲۵,۰۰۰
Western Digital External My Book Studio – 2TB ۲۶۳۰ گرم ۴۲۵,۲۰۰
A-DATA External NH03 2TB ۱۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
Transcend SSD370 – 256GB ۵۲ گرم ۴۳۵,۰۰۰
Buffalo HD-PCFU3 – 2TB ۲۴۰ گرم ۴۴۰,۰۰۰
Seagate NetWork GoFlex Home 1TB ۱.۲۷ کیلوگرم ۴۴۵,۰۰۰
Silicon Power Sata III SSD V60 – 240GB ۷۷ گرم ۴۴۵,۰۰۰
Silicon Power S60 Sata III SSD – 240GB ۶۴ گرم ۴۶۰,۰۰۰
Seagate NetWork GoFlex Home 2TB ۱.۲۷ کیلوگرم ۴۶۹,۰۰۰
Sony HD-E2 External Hard Drive – 2TB ۳۵۰ گرم ۴۸۵,۰۰۰
Seagate Backup Plus Desktop – 3TB ۱۰۸۰ گرم ۴۹۰,۰۰۰
Western Digital My Cloud External Hard Drive – 2TB ۹۶۰ گرم ۴۹۷,۰۰۰
Western Digital My Cloud External Hard Drive – 3TB ۹۶۰ گرم ۴۹۹,۰۰۰
Apacer SSD Pro II AS510S – 256GB ۵۰۰,۰۰۰
Seagate External Hard Drive Central – 2TB ۹۸۰ گرم ۵۱۲,۰۰۰
KingSton SSD V300 – 240GB ۸۶ گرم ۵۲۰,۰۰۰
Western Digital My Book Live – 2TB ۱۰۹۰ گرم ۵۲۵,۰۰۰
SAMSUNG SSD 840 EVO – 250GB ۵۳ گرم ۵۳۰,۰۰۰
Adata SSD SP900 – 256GB ۷۶ گرم ۵۴۳,۰۰۰
۲۵۶ – Plextor SSD M5S ۷۵ گرم ۵۵۵,۰۰۰
SEAGATE Expansion Desk 4TB ۵۶۵,۰۰۰
GEIL SSD Zenith S3 – 240GB ۵۷۰,۰۰۰
Western Digital External Hard Drive My Book – 4TB ۱۱۸۰ گرم ۵۷۹,۰۰۰
Seagate Backup Plus Desktop – 4TB ۱۰۸۰ گرم ۵۹۰,۰۰۰
ADATA SSD SX900 – 256GB ۷۶ ۵۹۵,۰۰۰
Adata Dash Drive Elite NH03 – 4TB ۱۰۰۰ گرم ۶۱۵,۰۰۰
Western Digital External My Book Studio – 4TB ۲۶۳۰ گرم ۶۲۵,۰۰۰
Seagate External Hard Drive Central – 3TB ۹۸۰ گرم ۶۲۶,۰۰۰
Seagate Central shared storage 3TB ۶۲۶,۰۰۰
Western Digital My Book Live – 3TB ۱۰۹۰ گرم ۶۲۹,۰۰۰
Western Digital My Passport Studio – 1TB ۳۱۰ گرم ۶۵۸,۰۰۰
CORSAIR SSD Force Series GS – 240GB ۸۰ گرم ۶۶۰,۰۰۰
A-DATA External NH03 3TB ۱۰۰ ۶۶۷,۰۰۰
Seagate Business Storage 1-Bay NAS – 3TB ۱.۴۴ کیلوگرم ۶۶۹,۰۰۰
Western Digital 4TB Purple Edition 64MB Cache ۶۴۰ گرم ۶۷۵,۰۰۰
Seagate Wireless Plus – 1TB ۲۵۶ گرم گرم ۶۹۰,۰۰۰
Adata SSD XPG SX910 – 256GB ۶۸ ۷۱۰,۰۰۰
Seagate Business Storage 1-Bay NAS – 2TB ۱.۴۴ کیلوگرم ۷۴۰,۰۰۰
Western Digital My Cloud External Hard Drive – 4TB ۹۶۰ گرم ۷۵۱,۰۰۰
Lenovo Iomega IX2 Network Storage 2-Bay Diskless ۲.۴۹ کیلوگرم ۷۷۵,۰۰۰
Seagate Central shared storage 4TB ۸۱۱,۰۰۰
Seagate External Hard Drive Central – 4TB ۹۸۰ گرم ۸۴۲,۰۰۰
Western Digital My Passport Studio – 2TB ۳۷۰ گرم ۸۸۰,۰۰۰
Seagate Wireless Plus External Hard Drive with Built-In Wi-Fi – 2TB ۲۵۶ گرم ۸۹۰,۰۰۰
Adata SSD SP900 – 512GB ۷۶ گرم ۱,۰۸۰,۰۰۰
Seagate Business Storage 2-Bay NAS – 4TB ۳.۷۳ کیلوگرم ۱,۱۷۰,۰۰۰
GEIL SSD Zenith S3 – 480GB ۱,۱۷۵,۰۰۰
Plextor ssd M5P PX-512M5 – 512GB ۷۰ گرم ۱,۲۳۵,۰۰۰
ADATA SSD SX900 – 512GB ۷۶ ۱,۲۶۰,۰۰۰
CORSAIR SSD Force Series GS – 480GB ۸۰ گرم ۱,۲۸۰,۰۰۰
Lenovo Iomega IX2 Network Storage 2-Bay – 4TB ۲.۴۹ کیلوگرم ۱,۳۵۴,۰۰۰
Western Digital My Book Thunderbolt Duo – 4TB ۲.۱۵ کیلوگرم ۱,۳۸۵,۰۰۰
Qnap TS-219 Pro II ۲۴۰۰ گرم ۱,۴۲۵,۰۰۰
Seagate Business Storage 2-Bay NAS – 6TB ۳.۷۳ کیلوگرم ۱,۵۵۰,۰۰۰
Adata SSD XPG SX910 – 512GB ۶۸ ۱,۵۶۰,۰۰۰
Lenovo Iomega IX2 Network Storage 2-Bay – 6TB ۲.۴۹ کیلوگرم ۱,۸۰۶,۰۰۰
Western Digital My Book Thunderbolt Duo – 6TB ۲.۲۶ کیلوگرم ۱,۹۹۹,۰۰۰
Seagate Business Storage 2-Bay NAS – 8TB ۳.۷۳ کیلوگرم ۲,۲۶۰,۰۰۰
Seagate Business Storage 4-Bay NAS – 4TB ۶.۶۶ کیلوگرم ۲,۳۶۰,۰۰۰
Western Digital STORAGE SERVER SENTINEL DX4000 – 4TB ۳,۰۱۰,۰۰۰
Qnap TS-469 Pro II ۳۶۵۰ گرم ۳,۰۵۰,۰۰۰
Seagate Business Storage 4-Bay NAS – 8TB ۶.۶۶ کیلوگرم ۳,۱۵۵,۰۰۰
Seagate Business Storage 4-Bay NAS – 12TB ۶.۶۶ کیلوگرم ۳,۸۴۰,۰۰۰
Lenovo Iomega ix4-300d Network Storage 4-Bay – 12TB ۲.۵۱ کیلوگرم ۳,۹۹۰,۰۰۰
Western Digital STORAGE SERVER SENTINEL DX4000 – 8TB ۴,۴۷۰,۰۰۰
Seagate Business Storage 4-Bay NAS – 16TB ۶.۶۶ کیلوگرم ۴,۹۶۵,۰۰۰
Western Digital STORAGE SERVER SENTINEL DX4000 – 12TB ۵,۲۵۴,۰۰۰
Western Digital STORAGE SERVER SENTINEL DX4000 – 16TB ۶,۱۵۵,۰۰۰
Qnap TS-EC1279U-RP ۱۵۸۸ گرم ۱۳,۰۳۰,۰۰۰
Qnap TS-1279U-RP ۱۵۸۸ گرم ۱۳,۶۳۸,۰۰۰

قیمت روز هارد اکسترنال در بازار

قیمت به روز گوشی

قیمت هارد اکسترنال

آرشیو

قیمت روز هارد اکسترنال در بازار

قیمت روز هارد اکسترنال در بازار قیمت هارد اکسترنال در بازار به شرح زیر است. آخرین به روز رسانی : ۱ آبان ۱۳۹۳ نام...

  • متاسفانه مطلبی برای نمایش وجود ندارد