جملکس عاشقانه غمگین | عکس عاشقانه 2017 جملکس عاشقانه غمگین | عکس عاشقانه 2017

جملکس عاشقانه غمگین ، عکس عاشقانه ۲۰۱۷ ، عکس عاشقانه متن دار ، عکس نوشته های ناب.

جملکس عاشقانه غمگین | عکس عاشقانه ۲۰۱۷

جملکس عاشقانه غمگین ، عکس عاشقانه 2017

عکس عاشقانه غمگین , عکس عاشقانه خفن

جملکس عاشقانه غمگین ، عکس عاشقانه 2017

جملکس عاشقانه غمگین ، عکس عاشقانه 2017

عکس عاشقانه غمگین , عکس عاشقانه خفن

جملکس عاشقانه غمگین ، عکس عاشقانه 2017

جملکس عاشقانه غمگین ، عکس عاشقانه 2017

جملکس عاشقانه غمگین ، عکس عاشقانه 2017

جملکس عاشقانه غمگین ، عکس عاشقانه ۲۰۱۷

جملکس عاشقانه غمگین ، عکس عاشقانه 2017

عکس عاشقانه متن دار ، عکس نوشته های ناب

عکس عاشقانه متن دار ، عکس نوشته های ناب

عکس عاشقانه متن دار ، عکس نوشته های ناب

عکس عاشقانه متن دار ، عکس نوشته های ناب

عکس عاشقانه غمگین, عکس عاشقانه خفن

عکس عاشقانه غمگین, عکس عاشقانه خفن

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه و جملکس زیبا

عکس عاشقانه غمگین, عکس عاشقانه خفن

دلگیرم!
از دنیا و روزگارش…..
از بی کسی ها و سکوت ها….
این منم که اینگونه خسته ام!
منی که همیشه خوب بودم و خندان
منی که خنده هآیم مثالی بود به مثآل ضرب المثل!
نمی توآنی بفهمی و البته عجیب هم نیست برایم……

عکس عاشقانه 2017 ، عکس عاشقانه متن دار

جملکس عاشقانه غمگین , عکس عاشقانه ۲۰۱۷ , عکس عاشقانه متن دار

عکس عاشقانه 2017 ، عکس عاشقانه متن دار

جملکس عاشقانه,  جملکس عاشقانه جدید , جملکس های زیبا و خواندنی

عکس عاشقانه 2017 ، عکس عاشقانه متن دار

عکس عاشقانه 2017 ، عکس عاشقانه متن دار

جملکس عاشقانه غمگین | عکس عاشقانه 2017

خودم را گم کردم…

سال ها دنبال خودم گشتم…همه جا سر زدم…از همه کس پرسیدم! ببخشید شما مرا ندیده اید؟!

هیچ کس جوابم را نداد حتی طوری به من می نگریستند که انگار دیوانه دیده اند! واقعا شما خودتان را گم نمی کنید؟

خودم را گم کردم…و عاقبت پشت بوم نقاشی پیدایش کردم…با چهره ای رنگین و شادمان…

خودم خودم را یافتم…خودم برای خودم دلتنگ شدم و خودم خودم را در آغوش کشیدم… :

دیگر چهار چشمی مواظب خودم هستم

جملکس عاشقانه غمگین | عکس عاشقانه 2017

جملکس عاشقانه غمگین | عکس عاشقانه 2017

تورو دیدم انگار دلم لرزیدو
واسه اولین بار از ته دل خندیدو
با خودم گفتم دیگه تنهاییی ها تمومه
با خودم گفتم اررره خدااا من همونه
همون دیوونه که حالمو عوض کنه
همون که واسه من وجودش یه تولده
نمیدونم چرا وقتی فهمید دوسش دارم اون عوض شده
دیگه حتی امروز اسمه منم یادت نیست
واست مهم نیست میشن چشام به یادت خیس
دیگه انگاری واقعا به حال وروز من حواست نیس

جملکس عاشقانه غمگین | عکس عاشقانه 2017

جملکس, جملکس غمگین, دانلود جملکس

جملکس عاشقانه غمگین | عکس عاشقانه 2017

جملکس عاشقانه غمگین | عکس عاشقانه 2017

آنقدر بخاطر خوشحالی او لبخند دروغی بر لبانم نهادم

که خودرا به طور کل فراموش کردم

حالا که برای فقط چند لحه کوتاه درددل و ناراحتیم را بروز دادم

او مرا ترک کرد

افسوس هیچ کس برای از خودگذشتگیم مرا سپاس نمی گوید

جملکس عاشقانه غمگین | عکس عاشقانه 2017

دانلود عکس های عاشقانه جدید | عکس عاشقانه ۲۰۱۵

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین 2020

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین عکس پروفایل جدید دخترونه ۲۰۲۰ , عکس پروفایل شیک, پروفایل دخترونه خاص, عکس عاشقانه غمگین,...