جملات تصویری عاشقانه غمگین | عکس نوشته تنهایی جملات تصویری عاشقانه غمگین | عکس نوشته تنهایی

جملات تصویری عاشقانه غمگین | عکس نوشته تنهایی

عکس نوشته های عاشقانه ,جملات تصویری ,جملات تصویری زیبا ,جملات تصویری عاشقانه ,جملات تصویری غمگین ,جملات زیبا, عکس نوشته تنهایی.

جملات تصویری عاشقانه غمگین , عکس نوشته تنهایی

جملات تصویری عاشقانه غمگین | عکس نوشته تنهایی

جملات تصویری عاشقانه غمگین , عکس نوشته تنهایی

جملات تصویری عاشقانه غمگین , عکس نوشته تنهایی

عکس نوشته های عاشقانه ,جملات تصویری

جملات تصویری عاشقانه غمگین , عکس نوشته تنهایی

جملات تصویری عاشقانه غمگین , عکس نوشته تنهایی

ای شکوه بی کران اندوه من !
آسمان ، دریای جنگل ، کوه من !
گم شدی ای نیمه ی سیب دلم
ای منِ من ! ای تمام روح من !
ای تو لنگرگاه تسکین دلم !
ساحل من ، کشتی من ، نوح من
قدر اندوه دل ما را بدان
قدر روح خسته و مجروح من :
هر چه شد انبوه تر گیسوی تو
می شود اندوه تر اندوه من

www.abartazeha.com

جملات تصویری عاشقانه غمگین , عکس نوشته تنهایی

عکس نوشته های عاشقانه ,جملات تصویری

جملات تصویری زیبا ,جملات تصویری عاشقانه

Sad romantic image sentences

عکس نوشته های عاشقانه ,جملات تصویری

عکس نوشته های عاشقانه ,جملات تصویری

جملات تصویری غمگین ,جملات زیبا, عکس نوشته تنهایی

جملات تصویری زیبا ,جملات تصویری عاشقانه

جملات تصویری عاشقانه غمگین

جملات تصویری زیبا ,جملات تصویری عاشقانه

جملات تصویری زیبا ,جملات تصویری عاشقانه

مواظب رایحه حرفهایمان باشیم…
حرفها رایحه دارند….
بو دارند….
عطر دارند….
رایحه حرفهایمان تا ساعتها روی جان و تن می نشیند!

تا مدتها در فضا میماند….
تا سالها در خاطره ها جا خوش میکند….

عطر حرفهایمان ، هر چه باشد؛
تند و تلخ، گرم و شیرین، تیز و شورانگیز
آرام و روح انگیز و…
ما را، در خاطره ها به یاد می آورد…..

شمیم رایحه حرفهایت را انتخاب کن؛
بدان که به یادها میمانند…!

جملات تصویری غمگین ,جملات زیبا, عکس نوشته تنهایی

جملات تصویری غمگین ,جملات زیبا, عکس نوشته تنهایی

جملات عاشقانه, جمله تصویری, جمله های تصویری عاشقانه

جملات تصویری غمگین ,جملات زیبا, عکس نوشته تنهایی

جملات عاشقانه, جمله تصویری, جمله های تصویری عاشقانه

جملات عاشقانه, جمله تصویری, جمله های تصویری عاشقانه

عکس نوشته تنهایی

عکس های غمگین, عکس های متن دار عاشقانه

عکس های غمگین, عکس های متن دار عاشقانه

خدایــــا
فانوست را کمی پایین‌تر بگیر
جاده‌ای که در آن قدم نهاده‌ام تاریک است!
انتهایش را نمی‌دانم چیست.
می‌ترسم انتهایش بن‌بست باشد!

تو را به مهربانیت سوگند، فانوست را کمی پایین‌تر بگیر تا روشنی‌بخش راه ناپیدایم باشد.

نمی‌خواهم بی‌فانوس تو ، به جایی برسم که برگشتنم دشوار گردد و پشیمان شوم.

ای مهربانترینم ، من اکنون سخت به نور فانوست محتاجم …

جملات تصویری عاشقانه غمگین | عکس نوشته تنهایی

جملات تصویری عاشقانه غمگین | عکس نوشته تنهایی

جملات تصویری عاشقانه غمگین | عکس نوشته تنهایی

عکس های غمگین, عکس های متن دار عاشقانه

جملات تصویری عاشقانه غمگین | عکس نوشته تنهایی

جملات تصویری عاشقانه غمگین | عکس نوشته تنهایی

جملات تصویری عاشقانه غمگین | عکس نوشته تنهایی

با من حرف بزن
من تنها تنهایی هستم
که جز تو
کسی‌ نمی تواند شریک تنهاییم باشد
با من حرف بزن
که من تنها صدایی هستم
که بی‌ تو در سکوت خود خیره می‌‌شوم
با من حرف بزن
که روزگارم نه که نمی گذرد
که تمام دنیای من بی‌ تو جمعه می‌‌گذرد

جملات تصویری عاشقانه غمگین | عکس نوشته تنهایی

جملات تصویری عاشقانه غمگین | عکس نوشته تنهایی

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین 2020

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین عکس پروفایل جدید دخترونه ۲۰۲۰ , عکس پروفایل شیک, پروفایل دخترونه خاص, عکس عاشقانه غمگین,...