تست هوش تصویری تا زدن دوباره مکعب تست هوش تصویری تا زدن دوباره مکعب

تست هوش تصویری تا زدن دوباره مکعب

 یک مکعب داریم که آن را باز کرده ایم و هر شش وجه آن را به راحتی می بینیم. حال می خواهیم آن را دوباره تا بزنیم.

مکعبی داریم که بر روی هر یک از شش وجه آن، یک طرح متفاوت وجود دارد. این مکعب را در حالت باز شده مشاهده می کنیم. حال اگر آن را دوباره تا بزنیم، به کدام مکعب نمی رسیم!

توجه کنید چه وجه هایی نمی توانند مجاور هم قرار گیرند و البته به چیدمان اجزاء هر وجه و جهت خطوط بر روی آنها، توجه ویژه ای داشته باشید.

تست هوش تصویری تا زدن دوباره مکعب , تست هوش تصویری با جواب

تست هوش تصویری با جواب

پاسخ تست هوش تصویری تا زدن دوباره مکعب ….

مکعب شماره ۳

منبع:ihoosh.ir – بازنشر: www.abartazeha.com

تست هوش تصویری تا زدن دوباره مکعب

معما و تست هوش

آرشیو

17 چیستان خیلی سخت با جواب

از به چالش کشیدن هوش خود و دوستان خود لذت می‌برید؟ اگر پاسختان مثبت است آماده باشید، چون در ادامه این مقاله با چند...