جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه ۹۵ | عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه ۹۵ , جملکس عاشقانه ۹۵ , جملکس ۹۵ , عکس نوشته غمگین, عکس نوشته, جملکس.

جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

در این مطلب سری جدید جملکس های عاشقانه و عکس نوشته های رمانتیک غمگین ۹۵ را مشاهده می کنید.

جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه 95 , عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه ۹۵

جملکس های عاشقانه 95 , عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه 95 , عکس نوشته غمگین

جملکس عاشقانه ۹۵

جملکس 95 , عکس نوشته غمگین

جملکس 95 , عکس نوشته غمگین

جملکس ۹۵ , عکس نوشته غمگین

 جملکس عاشقانه 95 , جملکس 95 , عکس نوشته غمگین

 جملکس عاشقانه 95 , جملکس 95 , عکس نوشته غمگین

  عکس نوشته , جملکس

 جملکس عاشقانه 95 , جملکس 95 , عکس نوشته غمگین

 جملکس عاشقانه 95 , جملکس 95 , عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه ۹۵ | عکس نوشته غمگین

 جملکس عاشقانه 95 , جملکس 95 , عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه ۹۵ | عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه

جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

حرف بزن می خواهم صدایت رابشنوم
توباغبان صدایت بودی
وخنده ات دسته کبوتران سفیدی که به یکباره پرواز می کنند
تو را دوست دارم
چون صدای اذان درسپیده دم
چون راهی که به خواب منتهی می شود

جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

ﻫﺮ ﻧﺴﯿﻤﯽ ﻛﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺒﺮﺩ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻛﻨﻌﺎﻥ ﺑﺒﺮﺩ

ﺁﻩ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻛﻪ ﯾﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ:
ﯾﻮﺳﻒ ﺍﺯ ﭼﺎﻩ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺒﺮﺩ

ﻭﺍﯼ ﺑﺮ ﺗﻠﺨﯽ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺭﻋﯿﺖ ﭘﺴﺮﯼ
ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﻟﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﯾﻚ ﺧﺎﻥ ﺑﺒﺮﺩ

ﻣﺎﻫﺮﻭﯾﯽ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ
ﺳﺮﻣﻪ ﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﻛﺸﺪ، ﺯﯾﺮﻩ ﺑﻪ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺑﺒﺮﺩ

ﺩﻭﺩﻟﻢ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺭﺍ
ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﺒﺮﺩ

ﻣﺮﺩ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﭙﯿﭽﺪ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺍﺳﺖ ﻟﺒﯽ ﺗﺎ ﻟﺐ پرتگاه ﺑﺒﺮﺩ

ﺷﻌﺮ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭﻟﯽ ﺣﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻛﻮﻩ
ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺭﺍ ” ﺁﻩ ” ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺒﺮﺩ

ﺷﺐ ﺑﻪ ﺷﺐ ﻗﻮﭼﯽ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﻛﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﺎﺩﻩ ﮔﺮﮔﯽ ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ، ﺍﺯ ﺳﮓ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺑﺒﺮﺩ…

جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

حرف کہ می زنی
انگار سوسنی در صدایت راه می رود
حرف بزن
می خواهم صدایت را بشنوم
تو باغبان صدایت بودی
و خنده ات دستہ کبوتران سفیدے
کہ بہ یکباره پرواز می کنند …

تو را دوست دارم
چون صداے اذان در سپیده دم
اخ من فدای صدات..وقتی اسمم رو لبات میاد دیوونه میشم..همه کسم.امید زندگیم جون میدم برات عمرررررم..

www.abartazeha.com

جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه ۹۵ , جملکس عاشقانه ۹۵ , جملکس ۹۵ , عکس نوشته غمگین , عکس نوشته , جملکس

جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه 95 | عکس نوشته غمگین

جملکس های عاشقانه ۹۵ | عکس نوشته غمگین

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس نوشته های دلم گرفته به همراه متن و شعر برای پروفایل

عکس نوشته های دلم گرفته به همراه متن و شعر برای پروفایل را در این بخش برای شما عزیزان آماده کردیم و امیدواریم مورد...