اس ام اس های جدید عاشقانه دلتنگی و دوری خرداد 92 اس ام اس های جدید عاشقانه دلتنگی و دوری خرداد 92
اس ام اس های جدید عاشقانه دلتنگی و دوری خرداد ۹۲
اس ام اس عاشقانه دلتنگی جدید

A,B,C,D,E,F,G,H, _ ,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z

دنبال I نگرد ! چون فدای U شده !!!

* * *

نه گل خواهد ز بوستان ها جدائی ، نه دل دارد خیال بی وفائی

ولیکن چرخش چرخ ستمگر زند بر هم رسوم آشنائی .

* * *

غم زمانه خورم یا فراغ یار کشم ؟ به طاقتی که ندارم کدام بار کشم .


* * *


غم خانه عشق تو به رضوان ندهم ، یک خار تو را به صد گلستان ندهم


تو معدن عشق آرزوهای منی ، من کفر تو را به گنج ایمان ندهم .


* * *


یک شب از عمرم صفحاتی خواندم ، چون به نام تو رسیدم لحظاتی ماندم


همه دفتر عمرم ورقی بیش نبود ، همه تکرار تمنای تو بود .


* * *


ای دوست گلی به یادگار بفرست ، گر لایق گل نیستم خار بفرست


از بهر خدا ، نه از بهر دلت ، من پیامی داده ام تو جوابی بفرست !


* * *


موجم کردی که بی قرارت باشم ، ابرم کردی که اشک بارت باشم


در سکوت گل جلوه نمودی تا من ، چون خار همیشه در کنارت باشم .


* * *


سردی نگاهتو بشکن ، فاصله سزای ما نیست ، با تو بودن آرزومه


این جدائی حق ما نیست .


* * *


نازی که ز لبخند گل یاس هویداست / زیبائی عشق است که در چشم تو پیداست .


* * *


هر چه باشی نازنین ، ایام خارت میکند / هر چه باشی شیر دل دنیا شکارت میکند


هر چه باشی با لب خندان میان دیگران / عاقبت دست طبیعت اشک بارانت میکند .


* * *


من از خاری که در بالای دیوار است دانستم / که ناکَس کَس نمیگردد بدین بالا نشستنها


* * *


عشق یعنی :


چون خورشید، تابیدن بر شب های دوست و چون برف ، ذوب شدن بر غم های دوست .


* * *


ای کاش عشق نبود ، اگر هم بود یکی پیدا میشد که باورش کنه


نه اینکه به عشق شک کنه .


* * *


همه تردید های دنیا را بگذار روی طاقچه ، تو برای ما بودن باید با ما باشی


لبخند هایت را از طاقچه بردار ، تردیدت را بگذار ، تا ما همیشه برای ما بودن


کم نداشته باشیم تو را .


* * *


گر از این منزل ویران به سوی خانه روم / دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم .


* * *


هر آنکه از رفاقت دم میزد / ولی ناخوداگاه از خیانت دم میزد


تو رویاهام که با هر یک رفیقو / که با هر یک غم و شادی شریکو


به وقت خوش همه با تو رفیقو / به مشکل میرسی هر یک غریب


توی گفنار خویش دم از رفاقت / ولی بوئی نبردند از صداقت


* * *


گاه برای ساختن باید ویران کرد ، گاه برای داشتن باید گذشت


و گاه در اوج تمنا باید نخواست .


* * *


عمر من غارت شد ، و غارتگر من دور شد ، من صبوری کردم و غارتگرم مغرور شد .


* * *


دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست ، جای چشم ابرو نگیرد ، گرچه او بالاتر است .


* * *


پشت پلکم عکستو نقاشی کردم گلکم ، تو رو میبینم تا وقتی چشم میبندم گلکم


ای پیام این تبسم که رو لبهای منه ، خیلی وقته که به گریه هام میخندم گلکم


* * *


هر رهگذری محرم اسرار نگردد ، صحرای نمک زار ، چمن زار نگردد


هرجا که رسیدی مکش طرح رفاقت ، هر کس که به تو یار وفادار نگردد .


* * *


بوسه ابتکاریست از طبیعت ، برای زمانیکه احساس در کلام نمی گنجد .میبوسمت


* * *


باید که مهربان بود ، باید که عشق ورزید ، زیرا که زنده بودن ، هر لحظه احتمالیست

1,747
0

اس ام اس

آرشیو

جملات آموزنده درمورد بخشش و گذشت

اس ام اس بخشش, جملات آموزنده درمورد بخشش, پیامک بخشش اس ام اس بخشش, جملات آموزنده درمورد بخشش در این مطلب از ابرتازه ها...