چگونه PH خاک را تغییر دهیم؟ چگونه PH خاک را تغییر دهیم؟

چگونه PH خاک را تغییر دهیم؟

چگونه PH خاک را تغییر دهیم؟ , روش های تغییر PH خاک

آیا می دانستید که PH استاندارد برای اغلب گیاهان زراعی بین ۶ تا ۷ است؟ محیط و شرایط آب و هوایی، کیفیت آب، کیفیت خاک و ترکیبات آن و کودهای شیمیایی همه و همه روی pH خاک موثرند. پس از یادگیری، اندازه گیری pH خاک در این چگونه، نحوه تغییر PH خاک را با هم می خوانیم.

اگر خاک زمین تان اسیدی بود (عدد PH آن زیر ۷ بود)، آهک یا خاکستر چوب به خاک اضافه کنید.

تغییر PH خاک,نحوه تغییر PH خاک

اگر خاک زمین تان اسیدی بود، آهک یا خاکستر چوب به خاک اضافه کنید

اگر خاک زمین تان قلیایی بود (عدد PH آن بیش از ۷ بود)، مواد آلی مثل سوزن کاج، کود خزه تورب (پیت ماس) و یا خاک برگ به آن اضافه کنید.

نحوه اندازه گیری PH خاک, مناسب ترین اندازه PH خاک

اگر خاک زمین تان قلیایی بود، مواد آلی مثل سوزن کاج، کود خزه تورب و یا خاک برگ به آن اضافه کنید

مقدار PH را متناسب با گیاه تان تنظیم کنید. برای مثال؛ برای کاشت گل ادریسی، که خاکی قلیایی می خواهد، به خاک مقداری خاکستر چوب اضافه کنید. مهم نیست که PH خاک در سرتاسر زمین تان یکسان باشد؛ می توانید هر قسمت را متناسب با نوع گیاهی که می کارید، تنظیم کنید.

مناسب ترین میزان PH برای خاک,راهنمای کاشت گل و گیاه

مقدار PH را متناسب با گیاه تان تنظیم کنید

منبع : wikiHow – phow.ir- بازنشر – www.abartazeha.com

چگونه PH خاک را تغییر دهیم؟

طبیعت, گیاهان و حیوانات

آرشیو

گل و گیاه مناسب اتاق های خانگی

گل و گیاه مناسب اتاق های خانگی, بهترین گیاهان در خانه, راهنمای استفاده از گل های آپارتمانی گل و گیاه مناسب اتاق های خانگی,...