عکس و کاریکاتور روز آتش نشان آتش نشان, پیام روز آتش نشان, روز آتش نشان, عکس روز آتش نشان, کاریکاتور آتش نشان, کاریکاتور روز آتش نشان  ۷مهر روز آتش نشان مرا هر جور خواهى در به در کن جفایت را از این هم بیشترکن بزن با عشق خود آتش به جانم ولى آتش نشانى را