مراسم باران خواهی گیلان در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با مراسم و آداب باران خواهی مردم گیلان آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. آیین های باران خواهی در زمان خشکسالی یکی دیگر از مراسم و آداب باران خواهی ، مدجویی از سنگ هایی است که