آموزش تکنیک های کانتورینگ ( آرایش ترمیمی ) صورت کانتورینگ یکی از مراحل آرایش می باشد که نواقص اجزاء صورت را می پوشاند. شما با این تکنیک قادر خواهید بود چهره خود را به فرم ایده آل نزدیک سازید.