آرای شمارش شده آرای شمارش شده
۱۹:۱۰ کل آراء اخذ شده ۳۲ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۶۲۱ رای بوده که از این تعداد ۳۱ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۸۶۵ رای ماخوذه صحیح بوده است. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی: ۱۶میلیون و ۴۱۳ هزار و ۲۸۱رای محمدباقر قالیباف: ۵ میلیون و ۷۳ هزار و  652 رای سعید جلیلی: ۳ میلیون و
۱۷:۵۳ کل آرای صحیح: ۲۷ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۷۱۹ رای که به ترتیب به نامزدهای زیر تعلق دارد حسن روحانی: چهارده میلیون و ۰۲۰ هزار و ۱۳۹ محمدباقر قالیباف: چهار میلیون و ۳۶۹ هزار و ۹۸۵ محسن رضایی: سه میلیون و ۱۲۹ هزار و ۴۴۴ سعید جلیلی: سه میلیون و ۱۶۳ هزار و
۱۶:۰۱ کل آرای صحیح: ۲۲ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۳۴۶رای که به ترتیب به نامزدهای زیر تعلق دارد حسن روحانی: یازده میلیون و ۷۵۴  هزار و ۰۱۳ محمدباقر قالیباف: سه میلیون و ۴۹۴ هزار و ۹۳۸ محسن رضایی: دو میلیون و ۷۲۳ هزار و ۲۰۲ سعید جلیلی: دو میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۶۹
۱۱:۵۵ آخرین آمار شمارش آراء به گفته “حسنعلی نوری” مدیر کل انتخابات وزارت کشور تا ساعت ۱۰:۳۰ اعلام شد. گفتنی است از مجموع ۵۸ هزار و ۷۶ ه گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حسینعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آراء شمارش شده را به شرح زیر اعلام کرد: حسن روحانی: پنج میلیون و
آرای شمارش شده به ۶ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۳۰۰ رای رسید مدیرکل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرای صحیح شمارش‌شده را شش میلیون و ۵۹۸ هزار و ۳۰۰ رای اعلام کرد. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حسینعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا شمارش شده را به شرح زیر